Aktuální informace z KHS

24.06.2016

Letní dětská rekreace - doporučení pro rodiče

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje doporučení pro rodiče dětí, které se účastní letní dětské rekreace. Mgr. Jana Tomicová, ředitelka odboru HDM, 20.06.2016

Celý článek

24.06.2016

Letní dětská rekreace - vzor posudku zdravotní způsobilosti dítěte

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje vzor posudku zdravotní způsobilosti dítěte pro letní dětskou rekreaci. Mgr. Jana Tomicová, ředitelka odboru HDM, 20.06.2016

Celý článek

24.06.2016

Letní dětská rekreace - zotavovací akce

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje informace o zotavovacích akcích. Mgr. Jana Tomicová, ředitelka odboru HDM, 20.06.2016

Celý článek

24.06.2016

Kvalita vody na přírodních koupalištích ve Středočeském kraji k 20.06.2016

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o jakosti vod ve sledovaných přírodních koupalištích v 25. týdnu na základě odběrů vod provedených 20.06.2016. MUDr. Libuše Polanská, ředitelka odboru hygieny obecné a komunální, 24.06.2016

Celý článek

24.06.2016

Kontroly stánkového prodeje na jednorázových akcích v okrese Příbram

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze informuje o kontrolách stánkového prodeje občerstvení na jednorázových akcích v okrese Příbram, Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU.

Celý článek

23.06.2016

Letní dětská rekreace - vzor prohlášení zákonného zástupce

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje vzor prohlášení zákonného zástupce pro letní dětské rekreace. Mgr. Jana Tomicová, ředitelka odboru HDM, 20.06.2016

Celý článek

Nepřehlédněte Nepřehlédněte

Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací

Úřední deska Úřední deska

24.06.2016

Ředitelka KHS vyhlásila dne 24.06.2016 postupem podle § 188 odst. 6 zákona o státní službě výběrové řízení na služební místo představené/ho v přímé řídící působnosti vedoucí služebního úřadu. Bližší informace viz přiložené oznámení. Mgr.Vodný, ŘOS

celý článek

Činnosti v GISechČinnosti v GISech

Vývoj výskytu akutních respiračních onemocnění v sezóně 2015/2016 – video

07.06.2016

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje informace o vývoji výskytu akutních respiračních infekcí v sezóně 2015/2016 ve formě videa. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického, 08.04.2016.

celý článek