1. 12. – Světový den boje proti AIDS

Světový den boje proti AIDS byl vyhlášen v roce 1988 Světovou zdravotnickou organizací. Jedná se o celosvětově významný den, jež slouží k osvětě o smrtelné nemoci AIDS, k povzbuzení boje proti ní a viru HIV a v neposlední řadě k uctění památky jeho obětí. Připadá každoročně na 1. prosince.

 

 

AIDS je zkratkou anglického Acquired Immune Deficiency Syndrome, jež přesně vysvětluje příčinu onemocnění. Jde o syndrom získaného selhání imunity. Obecně lze říct, že lidský organismus, kterému ubývá obranyschopnost, je tak náchylný k řadě dalších infekcí nebo nádorových onemocnění. Původcem pohlavní nemoci je virus HIV (Human Immunodeficiency Virus), tzn. virus zapříčiňující ztrátu obranyschopnosti u člověka. Virus HIV se přenáší tělními tekutinami.

 

 

AIDS je civilizační choroba rozšířená po celém světě, masově jsou jím zasažené některé africké státy. Přestože se léky na tlumení HIV/AIDS neustále zdokonalují, nemoc stále zůstává nevyléčitelnou a smrtelnou. Prognóza nemoci je ale do značné míry odvislá od fáze nemoci, ve které se HIV pozitivní člověk začíná léčit. Zahájí-li se léčba vhodnými prostředky krátce po nakažení virem HIV, má pacient vysoké šance prožít dlouhý život bez nástupu AIDS.

       

 

Prevence HIV je prozatím tedy jediným účinným prostředkem boje proti šíření viru. AIDS je jedna z mála nemocí, kterou člověk není zasažený, ale ve většině případů se jí sám nakazí. Pouze změna chování (sexuální praktiky a sdílení jehel) může populaci uchránit před HIV a AIDS. Celosvětově se počet infikovaných osob odhaduje na 40 miliónů, z čehož tři čtvrtiny žijí v subsaharské Africe. V rozvojových zemích má šíření pandemie nemoci zásadní dopad také na ekonomiku zemí, ve kterých ubývá produktivní síly a naopak se zatěžuje státní sociální systém.

 

 

 Seznam kontaktních míst k testování ve Středočeském kraji naleznete zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 1. 12. 2017

Ing. Iveta Doskočilová - krizová manažerka

 

 

 

 

Zdroje textu:

 

http://www.unaids.org/

http://www.who.int/life-course/news/events/2017-world-aids-day/en/

http://www2.osn.cz/aids/co-je-hiv.php

http://www.prevencehiv.cz/

http://www.hiv-testovani.cz/testovani-ve-stredoceskem-kraji.html

 

Zdroj obrázku:

 

http://pafpi.org/wp-content/uploads/2013/12/HIV-aids-awareness-philippines-pafpi.jpg