14. 6. Světový den dárcovství krve

Přesně před 14 lety Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila den 14. června jako Světový den dárcovství krve. Tento den oslavující dar krve jako dar života vznikl na popud několika organizací.

Letošní kampaň WHO se zaměřuje na darování krve v případě mimořádných událostí. Při mimořádné nebo krizové situaci je přirozená lidská odezva: „Co mohu dělat? Jak mohu pomoci?". Proto je slogan pro kampaň roku 2017: „Co můžete dělat?“ se zprávou: „Dejte krev. Dejte ji teď. Dávejte ji často“. (z anglického originálu znění sloganu: „What can you do? Give blood. Give now. Give often.“).

 

Nutno podotknout, že vedle Světové zdravotnické organizace se na vzniku Světového dne dárcovství krve podílela i Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, také Mezinárodní federace dárců krve a Mezinárodní společnost transfuzního lékařství.

 

Světový den dárců krve má oslavovat všechny dárce krve a být jim poděkováním. Zároveň upozorňuje na to, jak důležitá je krev pro život, a to nejen z toho důvodu, že hraje stále v medicíně nezastupitelnou a rostoucí roli, ale zejména proto, že ji nelze uměle vyrobit.

 

Její nezastupitelnost je například při těžkých úrazech, v řadě operací či při léčbě otrav, ale celoživotně jsou na ni odkázáni například i lidé léčení umělou ledvinou nebo lidé se zhoubnými nemocemi krve, a samozřejmě v řadě dalších situací.

 

 

Kdo může darovat krev?

 

Darovat krev v ČR může každá zdravá osoba ve věku 18-65 let. Dárce nemusí být občan ČR, ale měl by zde mít alespoň dlouhodobý pobyt, a v každém případě s ním musí být možná dobrá komunikace v češtině.

 

 

Kdo nemůže darovat krev?

 

Darovat krev nemohou osoby, které mají akutní onemocnění, těhotné ženy, HIV pozitivní a osoby, které v minulosti prodělaly některé infekční choroby, např. virovou žloutenku, zejména typu B nebo C, syfilis, tuberkulosu, břišní tyfus, či některé tropické choroby. Po jiných infekčních chorobách jsou z dárcovství vyřazeny pouze dočasně (1 - 2 roky po úzdravě) - např. infekční žloutenky typu A, infekční mononuklesoa, brucelosa, boreliosa, toxoplazmóza, kapavka apod. Při neinfekčních chorobách různých orgánů (srdce, plíce, trávicí trakt, ledviny, játra, slinivka, revmatická choroba apod.) jsou dárci zpravidla vyřazování dočasně nebo trvale, podle závažnosti onemocnění. V žádném případě nemohou darovat krev osoby s nádorovým postižením. Po chirurgických výkonech je možné darovat krev podle závažnosti zpravidla do 6 měsíců. Trvale vyřazeni jsou dále lidé s cukrovkou, těžkými formami alergie, lidé trpící epilepsií, osoby s vysokým krevním tlakem, hemofilici a osoby, které byly v minulosti léčeny hormony hypofýzy. Z dárcovství jsou též vyloučeny osoby ze skupin s rizikovým chováním, zejména vzhledem k nákaze HIV, jako jsou osoby provozující prostituci, závislé na drogách a alkoholu, ale též muži, kteří provozují pohlavní styk s muži.

Podmínky dárcovství krve přehledně: http://www.cervenykriz.eu/cz/podminky.aspx

 

 

Kde darovat krev ve Středočeském kraji?

 

Středočeský kraj nabízí dárcům krve dvě oblastní a jednu městskou nemocnici, kde jsou zpravidla na oddělení hematologicko-transfúzním dárci přijímáni, a to:

  1. Městská nemocnice Městec Králové, a.s.
  2. Oblastní nemocnice Kladno, a.s.
  3. Oblastní nemocnice Kolín, a.s.

Přehledný seznam transfuzních stanic je dostupný na webových stránkách Darovanikrve.cz: http://darovanikrve.cz/kraj/St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%BD%20kraj/1/2

 

 

 

 

 

Zdroje:

  1. http://www.who.int/campaigns/world-blood-donor-day/2017/event/en/
  2. http://www.who.cz/index.php/13-dny-who-a-osn/111-dendarcovstvikrve
  3. http://www.cervenykriz.eu/cz/podminky.aspx
  4. http://darovanikrve.cz/instituce/oblastni-nemocnice-kladno-a-s-nemocnice-stredoceskeho-kraje-hematologicko-transfuzni-oddeleni/29747/1
  5. https://www.uvn.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=600:pro-de-krve&catid=218&lang=cs&Itemid=560&showall=&limitstart=2

 

Obrázek:

  1. http://www.who.int/campaigns/world-blood-donor-day/2017/en/

 

Zpracovala:    Ing. Iveta Doskočilová

Odsouhlasila: MUDr. Lilian Rumlová