24. března - Mezinárodní den tuberkulózy

 

Každý rok si dne 24. března připomínáme Světový den tuberkulózy (dále jen TBC), abychom zvýšili povědomí veřejnosti o ničivých zdravotních, sociálních a ekonomických důsledcích TBC a zintenzívnili úsilí o ukončení globální epidemie TBC.

 

Právě 24. 3. 1882, oznámil německý lékař a mikrobiolog Dr. Robert Koch, že objevil bakterii, která způsobuje TBC, což otevřelo cestu k diagnostice a samotné léčbě této nemoci.

 

 

Věděli jste, že …

 

…tuberkulóza je onemocnění staré jako lidstvo samo? Charakteristické nálezy na kostech lidí pocházejí z mladší doby kamenné. Nejvíce vždy postihovala sociálně slabší skupiny obyvatel s nedostatečnou výživou nebo chronicky nemocné. Bacil objevil v roce 1882 Robert Koch, proto je dodnes nazýván Kochovým bacilem.

 

 

 

 

Co je to TBC?

 

TBC je vážné infekční zánětlivé onemocnění, jehož původcem je Mycobacterium tuberculosis. TBC nejčastěji postihuje plíce, existují však i mimoplicní formy: TBC kůže, uzlin, kostí, kloubů, může postihnout prakticky všechny orgány. Tuberkulóza se léčí antibiotiky. Tato antibiotika se nazývají antituberkulotika a kombinuje se jich vždy několik. Účelem těchto kombinací je zabránění vzniku odolnosti proti léku. Tuberkulóza patří mezi vyléčitelná onemocnění. Neléčená tuberkulóza však může skončit až smrtí. Prodělá-li člověk tuberkulózu, neznamená, že bude vůči tomuto onemocnění do budoucna imunní.

 

Prevence

 

Základní prevencí bylo v ČR povinné očkování, které bylo v listopadu 2010 zrušeno, nejen kvůli snížení nemocnosti, ale také z důvodů rizik spojených s očkováním. Mezi další preventivní opatření patří včasná návštěva lékaře při zpozorování příznaků TBC (kašel, k němuž se později přidá vykašlávání krve, únava, noční pocení, nechutenství spojené s úbytkem váhy, zvýšené teploty, nepříjemná bolest na hrudi, která může být způsobena únavou mezižeberních svalů), dále dodržování základních hygienických návyků a správná životospráva.

 

Publikované údaje o epidemiologické situaci tuberkulózy naleznete zde.

 

Více informací o Mezinárodním dni tuberkulózy naleznete zde (oficiální stránky Světové zdravotnické organizace) a zde (oficiální stránky Státního zdravotního ústavu).

 

 

 

V Praze dne 23. 3. 2018

Ing. Iveta Doskočilová - krizová manažerka KHS StčK

 

Zdroje:

http://www.who.int/campaigns/tb-day/2018/event/en/

https://tuberkuloza.zdrave.cz/tuberkuloza/

https://www.uzis.cz/katalog/zdravotnicka-statistika/tuberkuloza-respiracni-nemoci