25. duben je Světovým dnem malárie

Světový den malárie, původně Africký den malárie, se každoročně od roku 2001 připomíná 25. dubna a od r. 2007 je podporovaný Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Světové zdravotnické shromáždění přijalo v květnu 2015 technický plán „Globální strategie WHO pro malárii 2016-2030“ zaměřený na všechny země s endemickým výskytem malárie. Globálním cílem této strategie je snížení výskytu počtu onemocnění malárií do roku 2030 až o 90%, snížení úmrtnosti o 90% a eliminace malárie nejméně v 35 zemích.

 

Tento den má za cíl zvýšit povědomí o této nemoci, informovat o prevenci, léčbě a zároveň mobilizovat veřejnost, aby se zapojila do boje s touto chorobou. Je také příležitostí upozornit na potřebu pokračující investice a trvalého politického odhodlání pro prevenci a kontrolu malárie. I přes značné úspěchy v oblasti prevence a léčby malárie, je toto onemocnění jedním z nejzávažnějších infekčních onemocnění, které je stále obrovským problémem především v nejchudších zemích světa.

 

 

 

Zdroj: CDC, 2018

 

Zdroj nákazy

 

Malárie je parazitární onemocnění. Původcem onemocnění je parazit rodu Plasmodium, který využívá jako přenašeče samičku komára rodu Anopheles, jež napadá hostitele především za soumraku a v noci. Hostitelem je člověk a opice. Lidé onemocní po poštípání tímto druhem komára, který je původcem malárie nakažený.

 

 

Příznaky malárie, co dělat, když je mám?

 

Doba od nákazy do projevů onemocnění kolísá obvykle od 1 do 6 týdnů. Onemocnění charakterizuje horečka, podobná chřipkovému onemocnění, která bývá v prvních dnech nepravidelná. Hlavním příznakem je malarický záchvat, projevující se zimnicí, třesavkou, následuje rychlý vzestup teploty ke 40 °C, následuje velmi vydatné pocení s poklesem teploty. Dalšími projevy malárie jsou anémie, bolest hlavy, světloplachost, svalové bolesti, nevolnost, zvracení. Malarické záchvaty se opakují po dobu týdnů až měsíců. Je důležité, aby byla léčba zahájena co nejdříve. Cestovatel, který onemocní s příznaky podobnými chřipce a navštívil rizikové oblasti v období až do 1 roku po návratu domů, by měl okamžitě vyhledat odbornou lékařskou pomoc.

 

Ochrana a prevence

 

Možnosti prevence zahrnují používání moskytiér, účinných repelentů a insekticidů a léků proti malárii, které předepisuje lékař. Rozhodnutí ohledně druhu a způsobu antimalarické chemoprofylaxe patří do kompetence odborníků na cestovní medicínu, riziko se liší region od regionu - závisí na přesné oblasti pobytu, délce a ročním období pobytu, plánovaných aktivitách a výletech, zdravotním stavu cestovatele, atd.

 

Dne 20.04.2018 zpracovala Bc. Michaela Honegerová, rada oddělení protiepidemického pro okres Mladá Boleslav

 

Zdroj: World Health Oraganization/

Převzato z: http://www.who.int/campaigns/malaria-day/2018/en/