31. 5. - Světový den bez tabáku

Světový den bez tabáku vyhlásila Světová zdravotnická organizace již v roce 1988 jako součást kampaně proti kouření, které dnes v ČR představuje jedno z nejvýznamnějších rizik. Tento den připadá letos na čtvrtek 31. května 2018.

 

Jak vzniká závislost?

 

Přestat kouřit není jednoduché. Kouření není zlozvyk, ale pro většinu pravidelných kuřáků je to kromě psychické závislosti i tělesná závislost na nikotinu. Nikotin je návyková látka obsažená v tabáku a působí podobným mechanizmem jako ostatní tzv. tvrdé drogy.  Závislost na nikotinu vzniká velmi rychle, mechanizmus lze vyložit jako dynamický stereotyp na základě podmíněných reflexů z vnitřních a vnějších receptorů.

 

Složka psychosociální zpočátku převažuje nad složkou toxikomanickou (fyzická závislost), která začne převládat až po určité době. Závislost psychosociální se projevuje potřebou mít v ruce cigaretu, hrát si s ní, manipulovat s ní. Jedná se tedy o závislost na cigaretě jako na předmětu bez ohledu na účinky látky. S odstupem přibližně dvou let se přidává závislost fyzická, která se projeví až u 80 % pravidelných kuřáků.

 

 

Léčba závislosti

 

Kouření je naučené chování, ve většině případů jej kuřák fixuje několik let. Proto i odvykání je postupný proces. Během kuřácké periody dochází ke zvyšování počtu tzv. nikotinových receptorů v mozku, které již nikdy nezmizí. Proto také lidé, kteří již byli na nikotinu někdy závislí, nemohou být do budoucna pouze příležitostnými kuřáky. Obecně platí, že má-li se kuřák odpoutat od vazeb na cigaretu, musí aktivně hledat jinou formu chování a musí změnit životní styl.

 

 

Zákon č. 65/2017 Sb.

 

31. května 2017 vešel v České republice v platnost zákon č. 65/2017 Sb., který je známý jako tzv. „protikuřácký zákon“. Tento zákon mimo jiné zakazuje kouření ve vnitřních prostorách restaurací a Krajské hygienické stanice jsou jedním z dozorových orgánů. Pracovníci KHS Středočeského kraje od začátku roku 2018 provedli celkem 578 kontrol zaměřených na dodržování zákazu kouření v provozovnách stravovacích služeb a plnění dalších požadavků vyplývajících z tzv. „protikuřáckého zákona“. Za nedodržování některého z ustanovení tohoto zákona bylo dosud uloženo 42 finančních sankcí v celkové výši 88 100 Kč. Ze zkušeností z terénu vyplývá, že většina vyvařujících restaurací nemá s dodržováním zákazu kouření problém a zkušenosti našich pracovníků, kteří státní zdravotní dozor provádějí, jsou vesměs pozitivní.

 

 

Chcete nadobro skoncovat s kouřením, ale samotným Vám to nejde?

 

On-line objednání k lékaři ve Středočeském kraji naleznete zde.

 

 

SVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU - MĚŘENÍ CO - 31. 5. 2018

 

V rámci Světového dne bez tabáku proběhne 31. 5. 2018 tradiční měření oxidu uhelnatého ve výdechu u kuřáků.  Akce proběhne podle počasí buď před budovou Polikliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Karlovo náměstí 32, nebo v jejím vestibulu, a to od 9:00 do 12:00 hod.

 

Praha 31. 5. 2018

Ing. Iveta Doskočilová

Dana Šalamunová, MBA

 

 

Zdroje:

https://www.odvykani-koureni.cz/on-line-objednavani?action=search&from=00&fr_town=&search=&fr_region=12

https://www.odvykani-koureni.cz/svetovy-den-bez-tabaku

http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/172/5666/SVETOVY-DEN-BEZ-TABAKU-MERENI-CO-31-5-2018