5. květen je světovým dnem hygieny rukou

V pátek 5. května oslavíme již poosmé Světový den hygieny rukou. Tato tradice vznikla v roce 2009 v rámci celosvětového úsilí o zlepšení hygieny rukou. Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, zkráceně WHO) tehdy vyhlásila kampaň na podporu zdravotnických pracovníků s názvem SAVE LIVES: Clean Your Hands.

 

 

Cílem celosvětové kampaně (dnes už s každoroční tradicí) „Clean Your Hands“ („myjte si ruce“) je udržení vnímání důležitosti hygieny rukou ve zdravotnictví a podporu zlepšování hygieny rukou na celém světě. Dalším důležitým aspektem kampaně je snaha poukázat na význam mytí rukou jako rozhodujícího preventivního opatření proti přenosu mnoha infekčních onemocnění. Podle WHO se až 80 % infekcí šíří prostřednictvím rukou.

 

 

Slogan roku 2017 – „Fight antibiotic resistance - it's in your hands“ („Zabraňte antibiotické rezistenci – je to ve Vašich rukách“) – poukazuje na klíčové zbraně v boji proti antimikrobiální rezistenci, a to na hygienu rukou, prevenci proti infekcím a následnou kontrolu. Tímto sloganem vyzývá WHO k tomu, abychom se soustředili na boj se sníženou účinností antibiotik.

Více o kampani WHO naleznete zde.

 

 

Letošní světový den hygieny rukou podpořilo také Centrum podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu (SZÚ) v rámci projektu podpory zdraví „Významné dny ve zdravotnictví“. Cílem kampaně je zvýšení zdravotní gramotnosti dětí předškolního a školního věku, jejich rodičů a pedagogů primární prevencí infekčních onemocnění.

Více o kampani SZÚ můžete najít zde.

 

Zdroj textu: www.who.int, www.szu.cz

 

 

Zdroj obrázku: http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/43073/title/WHO-OKs-Plan-to-Fight-Antibiotic-Resistance/

 

 

 

 

Zpracovaly: Dana Šalamunová, MBA

                    Ing. Iveta Doskočilová