Aktualizovaný algoritmus ošetření pacientů s možnou zavlečenou infekcí koronavirem

Organizace ošetření, laboratorního vyšetření a předávání informací v případě pacientů s možnou zavlečenou infekcí koronavirem (2019 – nCoV)  -  viz příloha


 

Přílohy