Aktuální výskyt Eboly

Dne 28. 7. 2018 uvědomila oblastní divize v provincii North Kivu Ministerstvo zdravotnictví Demokratické republiky Kongo (DRC) o souboru suspektních případů akutních krvácivých horeček. 01.08.2018 Národní institut biomedicínského výzkumu v Kinhase (INBR) nahlásil, že čtyři ze šesti vzorků získaných od těchto hospitalizovaných pacientů bylo testováno metodou PCR s pozitivním výsledkem. Toto vedlo k promptní odpovědi Ministerstva zdravotnictví, WHO a partnerů, Konžské ministerstvo zdravotnictví oficiálně vyhlásilo nové vzplanutí Eboly.

 

Lokální zdravotnické autority v oblasti North Kivu již dříve hlásily sporadická úmrtí v komunitě, a to již od května 2018 (které byly předběžně klasifikovány jako podezřelé případy). Tyto jsou předmětem probíhajícího šetření vztahu k současnému vzplanutí Eboly v oblasti.

 

Ministerstvo zdravotnictví, WHO a partneři pracují na stanovení přesného rozsahu tohoto vzplanutí. Ke 03.08.2018 bylo hlášeno celkově 43 případů infekce virem Ebola (13 potvrzených a 30 pravděpodobných), z tohoto 33 úmrtí. Dalších 33 podezřelých vzorků právě prochází laboratorní diagnostikou pro potvrzení či vyloučení ebolové infekce. Infekcí byli zasažení tři zdravotníci, z nich jeden zemřel.

 

Geograficky, potvrzené a pravděpodobné případy jsou v současnosti lokalizovány v pěti zónách v provincii North Kivu (38 případů, z toho 13 potvrzených a 25 pravděpodobných) a v jedné zóně v provincii Ituri (5 pravděpodobných případů) – viz mapa. V jedné další zóně v provincii Ituri jsou v současnosti vyšetřovány další podezřelé případy. Zasažené oblasti hostí více než jeden milion vysídlených osob a hraničí se Rwandou a Ugandou, je zde několik velmi frekventovaných hraničních přechodů, přes které probíhá velmi aktivní příhraniční obchod. Probíhající humanitární krize a zhoršující se bezpečnostní situace v oblasti patrně povedou k zásadním komplikacím v uplatnění opatření proti šíření infekce.

 

Další PCR testy provedené INBR potvrdily virus ve třech z šesti původních vzorků z oblasti Mabalako. Dle těchto výsledků je vysoce suspektní, že Ebola Zaire je původcem tohoto vzplanutí, stále je třeba genového sekvenování k definitivnímu potvrzení virového kmenu. Určení virové sekvence dodá potřebnou informaci pro určení možností vakcinace a léčby, také umožní vyloučit či potvrdit propojení tohoto vzplanutí s probíhající ebolovou infekcí v provincii Equateur na západě země, více než 2500 km daleko. V současnosti zde nejsou žádné stopy, které by nasvědčovaly propojení těchto dvou propuknutí infekce.

 

 

 

 

Odpověď na infekci

 

Ministerstvo zdravotnictví zahájilo protiopatření v oblastech North Kivu a Ituri s podporou WHO a partnerů. Prioritou je nastavení a posílení surveillance, trasování kontaktů, posílení laboratorních kapacit, IPC (infection and prevention controle), nastavení managementu klinické léčby, zapojení komunit, bezpečné a včasné pohřby, koordinace odpovědi všech složek, příhraniční surveillance a aktivity pro zvýšení připravenosti v sousedních provinciích a státech. Také se zvažují současné možnosti vakcinace a léčby.

 

  • Ministerstvo zdravotnictví a WHO vyslaly do zasažených oblastí týmy rychlé odpovědi (Rapid Response Team).
  • WHO aktivovalo regionální, státní a globální mechanismy pro vyhodnocení rizik a odpovědi. Základní tým pro koordinaci a management byl založen v DRC, podpůrné týmy byly reaktivovány na úrovni WHO Regional Office for Africa. Koordinační meeting s národní autoritou se odehrál 01.08.2018 pro stanovení určení lidských a materiálních zdrojů.
  • WHO poskytlo technickou a operační podporu Ministerstvu zdravotnictví a partnerům v aktivaci kooperačního multioborového Emergency Operations Center pro koordinaci odpovědi.
  • S mezinárodní podporou byla založena centra pro léčbu Eboly v Mangina, Beni a Goma.
  • Mobilní laboratoř vznikla v Beni pro umožnění včasné diagnostiky podezřelých případů. Možnosti dalšího rozšíření laboratorních kapacit jsou v šetření.
  • Trasování kontaktů začalo. Doteď bylo dohledáno 879 kontaktů.
  • Regional Emergency Director pro Afriku informoval sousední země a zdůraznil význam surveillance a práce pro zvýšení připravenosti, obzvlášť v pohraničních oblastech.
  • V médiích a v církevních komunitách v sousední Rwandě jsou šířeny informace o sanitačních a hygienických opatřeních.

 

WHO hodnocení rizik

 

Toto nové vzplanutí infekce virem Ebola postihuje severovýchodní provincie DRC, které hraničí s Ugandou. Potenciální rizikové faktory pro šíření EVD na státní i regionální úrovni zahrnují obchodní trasy mezi zasaženými oblastmi, zbytkem země a sousedními státy a vnitřně vysídlenými populacemi, a také populaci konžských uprchlíků v sousedních zemích. V současnosti Kongo zažívá několik epidemií a dlouhotrvající humanitární krizi. Navíc bezpečnostní situace v North Kivu ztěžuje implementaci protiepidemických opatření. Na základě tohoto kontextu jsou rizika pro veřejné zdraví považována za vysoká na úrovni regionální a státní a nízká na úrovni globální.

 

Doporučení WHO

 

Zároveň s pokračujícím epidemických šetřením, které má za úkol určit přesný rozsah tohoto vzplanutí, je důležité pro sousední provincie a státy posílit surveillance a aktivity pro zvýšení připravenosti. WHO bude pokračovat s prací v sousedních zemích, aby bylo dosaženo jistoty, že místní zdravotnické autority jsou informovány o rizicích a připravené na reakci.

 

WHO na základě aktuálních informací nedoporučuje omezení cestování a obchodu vůči DRC a pokračuje v monitoringu aktuálních opatření.

 

 

Zdroj: http://www.who.int/csr/don/4-august-2018-ebola-drc/en/