Akutní respirační infekce pohledem GISů (geografických informačních systémů)

Vážení návštěvníci webových stránek KHS,

 

 

jsme si vědomi toho, že někdy je státní správa při prezentaci své činnosti k občanovi nepřívětivě a prezentuje mu velmi často nezáživné a nudné úřední statistiky, tabulky překypující hromadou čísel a také dlouhé tiskové zprávy. Snažíme se stále pracovat na tom, abychom byli veřejností vnímání jako moderní úřad 21. století a proto jsme se rozhodli využít našich znalostí v oblasti zpracování GIS (geografických informačních systémů) a ukázat něco z naší odborné činnosti pomocí mapových výstupů. Máme za to, že občan raději někdy (hlavně v této hektické době) zvolí jasnou a přehlednou informaci z mapy než, aby četl dlouho tiskovou zprávu.

 

První oblastí, kde se snažíme otestovat tento přístup, jsou pravidelné zprávy z protiepidemického odboru KHS a to v oblasti týdenních informací spojeních s epidemiologickou situací výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) včetně chřipky. Tyto informace jsou zveřejňovány každý týden a to vždy v pátek odpoledne. Tiskovou zprávu tak bude doplňovat přehledná mapa zobrazující počet onemocnění na 100 tisíc obyvatel podle okresů Středočeského kraje v daném týdnu a zároveň také trend (vzestup / pokles onemocnění) ve srovnání s předchozím týdnem. Aktuálně jsou k dispozici data za 6. týden a to zde (http://www.khsstc.cz/dokumenty/tiskova-zprava---informace-o-epidemiologicke-situaci-ve-vyskytu-akutnich-respiracnich-infekci--ari--vcetne-chripky-v-6--kalendarnim-tydnu-2015-3315_3315_161_1.html) s tím, že za tento, tj. 7. týden budou zveřejněny v pátek 13. 2. odpoledne. Následně budou každý týden zveřejňována nová dostupná a aktuální data.

 

Postupně počítáme s tím, že budeme prezentovat touto cestou i další činnost, kterou pro vás KHS vykonává.

 

Doufáme, že náš přístup oceníte a stanou se pro vás naše zprávy zajímavějšími a přehlednějšími.

 

V Praze dne 12/2/2015

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA

náměstek ředitele pro ekonomicko-provozní činnost