Ani závodním kuchyním se hygienické nedostatky nevyhýbají

Dne 10. 1. 2018 provedli pracovníci KHS ÚP Nymburk v rámci státního zdravotního dozoru kontrolu závodní kuchyně, umístěné v areálu závodu Kovona v Lysé nad Labem. Toto zařízení zajišťuje stravování cca 100 zaměstnanců a 10 seniorů (rozvoz zajišťuje pečovatelská služba). Kuchyň provozuje pan Martin Hořínek, IČO: 49861662.

 

V době kontroly nebylo zázemí provozovny uklizeno. V prostorách sloužících k manipulaci s potravinami, k přípravě pokrmů a ke skladování potravin se na stropech, stěnách a jejich obkladech, na podlahách a některém vybavení (dveře, vypínače, technologické vybavení) nacházela stará zaschlá špína, prach, černé pavučiny, zbytky potravin. Některé vybavení provozovny (robot, váha, škrabka brambor, nohy stolů) bylo zrezivělé, nesnadno čistitelné.

 

Malba stěn byla na mnoha místech poškozena zatékáním či vlhkostí, v některých místech byla opadaná omítka a byla zjištěna i plíseň. Také odpad od dřezu pro oplach surovin ve varně a odpad od dřezu v hrubé přípravně zeleniny byly nefunkční – odpadní voda mohla volně odtékat na podlahu. V lednici umístěné ve skladu se v době kontroly skladovaly potraviny určené pro použití ve stravovací službě, které měly prošlé datum použitelnosti (máslo, majonéza). Z tohoto důvodu bylo provozovateli nařízeno vyřazení všech prošlých potravin z použití ve stravovací službě. Zároveň byla tato lednice značně zrezivělá a její čistota nebyla na požadované úrovni.

 

Vzhledem ke zjištěnému stavu bylo kontrolované osobě nařízeno provedení sanitace ve všech prostorách provozovny.

 

Dne 22. 01. 2018 byla provedena v zařízení opakovaná kontrola, kdy pracovnice KHS zjistily, že celá provozovna byla nově vymalována a zároveň provedena i oprava omítek. Byly obnoveny nátěry dveří, poškozených povrchů technologického vybavení, opravy kanalizace jak ve varně, tak i v hrubé přípravně, a byl proveden celkový úklid.

 

Za uvedené nedostatky byla provozovateli uložena sankce.

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 24.1.2018