Chlamydiové infekce

Chlamydiové infekce

 

Chlamydie jsou bakterie, které v hostiteli žijí uvnitř jeho buněk, a proto dokáží lépe odolávat jak imunitnímu systému hostitele, tak i léčbě antibiotiky, a zůstávají tak často v těle nemocného i po uzdravení. V době oslabení organismu pak způsobují nová onemocnění. Zákeřnost infekce spočívá v zaměnitelnosti příznaků s méně závažnými onemocněními.

 

Lidská onemocnění způsobují tři druhy chlamydií:

 

Chlamydia pneumoniae – je nejrozšířenějším druhem chlamydií v lidské populaci. Bakterie nejčastěji napadá dýchací cesty. Šíří se kapénkami. K prvnímu setkání s infekcí dochází již mezi 5. a 18. rokem života. Nejčastěji se jedná o onemocnění dýchacího traktu, většinou o akutní infekci horních a dolních cest dýchacích (záněty nosohltanu, průdušek, záněty plic, nosních dutin a středního ucha). Infekce může přejít do chronické formy a způsobovat záněty kloubů, astma, záněty očních spojivek, poškození srdce. Léčí se antibiotiky.

 

Chlamydia psittaci - je onemocnění ptáků a savců, které se může přenést na člověka. Nejčastěji se tak děje přes kontaminovaný trus či peří, k nákaze dojde vdechnutím kontaminovaného prachu. U člověka způsobuje zánět plic, zánět placenty. Onemocnění není v České republice časté. Léčí se antibiotiky.

 

Chlamydia trachomatis – způsobuje oční a urogenitální infekce. V Evropě se vyskytují sérotypy chlamydií, které způsobují záněty spojivek a záněty močového a pohlavního ústrojí. Záněty močového a pohlavního ústrojí se přenášejí pohlavním stykem, případně kontaminovanými předměty. K zánětu spojivek dochází přenesením bakterií z pohlavního ústrojí do očí rukama, nebo u novorozenců při průchodu porodními cestami během porodu. U těhotných žen může chlamydióza vést až k potratu nebo způsobit poškození plodu. Urogenitální chlamydiové infekce  usnadňují šíření HIV.

 

Jedná se o nejčastější pohlavní nákazu v České republice. Je častou příčinou neplodnosti u žen i mužů.

 

Příznaky u žen: hlenohnisavý výtok, pálení při močení, krvácení během cyklu, bolestivý pohlavní styk, bolest břicha, teplota. Příznaky mohou být jen slabé nebo může být onemocněné bezpříznakové, což umožňuje další šíření nákazy.

 

Příznaky u mužů: výtok z močové roury, svědění a pálení v močové rouře, bolest a otoky kolem varlat. Také u mužů může onemocnění probíhat bezpříznakově.

 

V Asii a Africe se vyskytují sérotypy chlamydií, které způsobují závažná onemocnění oka (trachom) a vážné onemocnění pohlavního ústrojí (lymfogranuloma venereum). Trachom může vést až ke slepotě. V Evropě je naštěstí výskyt těchto onemocnění vzácný.

 

 

Onemocnění se léčí antibiotiky.

 

 

 

Zdroj: SZÚ, Praha – NRL pro Chlamydie, MUDr. Janečková 

Zpracovala: MUDr. Alena Tatarová, vedoucí protiepidemického oddělení pro okresy Beroun a Rakovník