Chřipka a její možnosti prevence

 

Chřipka je jedno z nejčastějších lidských infekčních onemocnění postihující všechny věkové skupiny. Lidské onemocnění chřipkou je způsobeno viry chřipky a to nejčastěji chřipkovým virem typu A a B, výjimečně typem C. Každoročně u virů chřipky dochází k mírným genetickým mutacím a v případě, že dojde k výrazné změně, vzniká riziko epidemií až pandemií. Onemocnění chřipkou má typickou sezónnost, vyskytuje se nejčastěji v zimních a časně jarních měsících. Zdrojem onemocnění bývá zpravidla nemocný člověk nebo zvíře. K přenosu dochází kapénkovou cestou, nejčastěji kýcháním, kašláním, smrkáním apod.
 
Chřipka je akutní infekční onemocnění horních cest dýchacích, převažují celkové příznaky, jako je teplota, únava, bolesti hlavy a svalstva, kloubů, schvácenost, suchý dráždivý kašel, v některých případech i nutkání až zvracení. Inkubační doba je 24 - 72 hodin (rozmezí 18 hodin – 7 dní). V optimálním případě onemocnění probíhá bez komplikací. K nejčastějším komplikacím patří zánět plic, zánět průdušek, zánět vedlejších nosních dutin, zánět středního ucha, zhoršení – exacerbace chronických onemocnění zpravidla dýchacího ústrojí. Z těchto důvodů mezi nejohroženější skupiny patří malé děti, senioři a osoby jakéhokoliv věku s vážným chronickým onemocněním.
 
V ČR každoročně dochází v průměru ke 2 000 úmrtím v souvislosti s onemocněním chřipkou, což představuje zhruba 2% všech úmrtí.
 
Mezi preventivní opatření patří dodržování osobní hygieny, používání papírových kapesníků k jednorázovému upotřebení, pravidelné mytí rukou mýdlem a teplou vodou po použití kapesníku a vyhýbání se uzavřeným prostorám s velkým počtem osob v době zvýšeného výskytu chřipky. Nejúčinnější preventivní opatření však stále představuje včasné očkování.
 
Obecné indikace očkování: prevence chřipky u dospělých, dětí ve věku od 6 měsíců a mladistvých. Očkování je určeno pro osoby, u kterých je žádoucí snížit pravděpodobnost chřipkové infekce s možnými přidruženými komplikacemi.
 
Očkování se zvláště doporučuje osobám s chronickým onemocněním, u nichž onemocnění chřipkou obvykle vede ke zhoršení jejich základního onemocnění, a osobám, u nichž je vysoké riziko výskytu komplikací po onemocnění chřipkou. Jedná se o tyto skupiny populace:
 
 1. osoby nad 65 let věku
 2. osoby po splenektomii
 3. osoby po transplantaci krvetvorných buněk
 4. osoby umístěné v léčebnách dlouhodobě nemocných nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem
 5. osoby s chronickým farmakologicky řešeným onemocněním:
  • srdce a cév,
  • dýchacích cest,
  • ledvin,
  • diabetem
V těchto případech zdravotní pojišťovny hradí očkování a očkovací látku, a to dle zákona o veřejném zdravotním pojištění.
 
 
Očkování proti chřipce je dále doporučována:
 
 1. těhotným ženám od druhého trimestru těhotenství a ženám, které plánují těhotenství během chřipkové sezóny
 2. osobám, které zvyšují možnost nákazy rizikových skupin, jimiž jsou zejména
  • osoby, které o rizikové osoby pečují (zdravotníci a sociální pracovníci),
  • osoby, které žijí s rizikovými osobami v domácnosti,
  • osoby, které jsou v kontaktu s rizikovými osobami (zaměstnanci pošt, obchodů, služeb, pracovníci ve školství, dopravě…),
  • dětem – z důvodu snížení rizika přenosu mezi dospělé a rizikové pacienty.

 

Nejvhodnější doba k očkování je před předpokládaným nástupem zvýšeného výskytu chřipky, tj. od poloviny září do poloviny prosince. Ochranné protilátky se v těle vytváří za 2 až 3 týdny po očkování. Vzhledem k častým mutacím viru chřipky a k poklesu hladin ochranných protilátek je třeba každoroční přeočkování proti chřipce jednou dávkou vakcíny. Dvoudávkové schéma se týká dětí očkovaných poprvé zpravidla před zahájením pravidelné docházky do kolektivního zařízení, kde se nepředpokládá, že se dosud setkaly s chřipkou.
 
Světová zdravotnická organizace (WHO) vydává každoročně doporučení k použití výrobních vakcinačních chřipkových kmenů pro následující chřipkovou sezónu. Pro období 2017/2018 obsahuje vakcína následující typy a subtypy kmenů:
 

A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 – varianta,

A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) – varianta,

B/Brisbane/60/2008 – varianta.

Čtyřvalentní vakcína obsahuje navíc kmen:

B/Phuket/3073/2013 – varianta

 
 
V České republice je registrováno několik inaktivovaných trivalentních očkovacích látek proti chřipce.
Všechny inaktivované vakcíny jsou všeobecně dobře snášeny, výrobci udávají případné následující komplikace:
§ místní - zčervenání, otok, bolest.
Tyto příznaky mají obvykle přechodný charakter a většinou během dvou dnů samovolně vymizí
 • celkové – únava, bolest hlavy, svalů či kloubů, pocení třes, zvýšená teplota nebo gastrointestinální symptomy.
Vzácně až velmi vzácně – neuralgie, parestezie, křeče, přechodná trombocytopenie, zánětlivé reakce mozku, míchy a periferních nervů, anafylaktický šok, vaskulitida.
 
Očkování se nedoporučuje osobám přecitlivělým na složky očkovací látky, ani osobám, které v minulosti měly alergickou reakci na očkování proti chřipce. Očkování je třeba odložit u osob, které mají akutní horečnaté onemocnění. V případě zájmu o očkování je možné obrátit se na registrujícího praktického lékaře. Očkování dále provádějí vakcinační centra a zdravotní ústavy.
Monitoring chřipky a ostatních respiračních virů v ČR je založen na sledování počtu pacientů s akutní respirační infekcí (ARI) a s chřipkovým onemocněním (ILI), kteří navštíví svého praktického lékaře, v jednotlivých věkových skupinách v rámci reprezentativního vzorku populace.
 
Hlášení se provádí v týdenních intervalech, výstupem je vyjádření celkové nemocnosti pomocí relativního čísla (tj. počet nemocných s ARI a ILI na 100 000 obyvatel). Z dynamiky hodnot celkové a věkově specifické nemocnosti lze se značnou přesností usoudit na nástup a epidemické šíření nejen chřipky, ale i jiných respiračních virů.