Čínský koronavirus - aktuální informace ke dni 29.01.2020

Na hlavní stráce webových stránek KHS Středočeského kraje v banneru „ ČÍNSKÝ KORONAVIRUS“

najdete v odkazech všechny aktuální informace o výskytu čínského koronaviru 2019-nCoV

a o opatřeních při podezření na možné onemocnění koronavirem.

 

Informace jsou určené pro širokou veřejnost i zdravotnická zařízení.    

 

Tyto informace mohou být aktualizovány v závislosti na změnách epidemiologické situace a souvisejících nových poznatcích.