Jak postupovat po návratu z rizikových zemí

Pokud jste se vrátili ze zemí, které nejsou označeny zelenou barvou, tedy jako bezpečné (aktualizované informace ohledně cestování do ciziny naleznete  na https://www.mzv.cz/jnp/cz/mapa_cestovatele.html), je nutné postupovat dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR viz https://koronavirus.mzcr.cz/ochranne-opatreni-ochrana-statni-hranice-s-ucinnosti-od-5-10-2020-do-odvolani/.

 

Odkaz na příjezdový formulář: https://plf.uzis.cz/.

 

Pokud máte trvalé bydliště na území Středočeského kraje, pak je nutné výsledek PCR testu, kterému jste se na vlastní náklady do 5 dnů od příjezdu do ČR podrobili, oznámit KHS Středočeského kraje a to buď na e-mail vnn@khsstc.cz nebo písemně na adresu KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2.

 

Seznam odběrových míst přinášíme zde: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/