Den pro zdravý životní styl v Příbrami

Devátý prosincový den se otevřely dveře příbramské Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické veřejnosti. V učebnách probíhaly po celý den prezentace jednotlivých studijních oborů, které měly pomoci zájemcům o studium při rozhodování o výběru budoucího povolání. Návštěvníci se tak mohli seznámit s nácvikem resuscitace u dětí i dospělých, s poskytnutím 1. pomoci, zásadami ošetřování zraněných osob nebo ukázkou rekondiční masáže prezentovanou studenty oboru „sportovní a rekondiční masér.“ Součástí pestrého programu byla i módní přehlídka pracovních a společenských oděvů v podání studentů oborů diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnických záchranář.

 
 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje a Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem si pro zájemce připravily mimo jiné měření hladiny celkového cholesterolu a cukru v krvi, měření hodnot krevního tlaku, měření hladiny skrytého tuku v těle, rizika rozvoje metabolických onemocnění a výpočet BMI.
 
 
Zpracovala: Mgr. Veronika Hamplová
 
fotogalerie:
 
S organizací Dne pro zdraví pomáhaly zástupkyním KHS studentky oboru diplomovaná všeobecná sestra
 
 
Měření krevního tlaku je jednou z nejčastějších diagnostických metod. Nejen v kardiologii, ale i v
celé medicíně.
 
 

Den pro zdraví spojený se Dnem otevřených dveří se každoročně těší velké oblibě

 

 

Je váš mozek v dobré kondici? Studenti si testují krátkodobou paměť pomocí připraveného kvízu.