Desáté výročí všejanských slavností

V sobotu 24. června se v obci Všejany na Mladoboleslavsku uskutečnily tradiční Slavnosti Františka Josefa I., které přinesly opět bohatý společenský program nejen pro děti, ale i pro dospělé. Taneční vystoupení si pro letošní rok připravily děti ze ZŠ Čachovice a vystoupily také šikovné mladé mažoretky. Návštěvníci pak měli možnost ochutnat a následně obodovat koláče v rámci soutěže v Koláčování, do které se zapojily obyvatelky Všejan. Nechyběl ani stánek Červeného kříže, stánek s ukázkou paličkování či kouzelnické vystoupení. V rámci všejanských slavností proběhl také šestý ročník mistrovství České republiky v přetahování lanem, do kterého se zapojila jak mužská, tak ženská družstva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje ve svém stánku návštěvníkům nabízela měření hodnot krevního tlaku, Body Mass Indexu či měření procentuálního množství kosterní svaloviny a tělesného tuku. Každý, kdo zavítal na stánek KHS, dostal na konci návštěvy Zdravotní osvědčení, do kterého mu byly zapsány veškeré naměřené hodnoty. Zájem o služby Krajské hygienické stanice byl letos enormně vysoký, během 5 hodin navštívilo stánek přes 65 návštěvníků. Pro ty byly připraveny také propagační materiály věnované od Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu a Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Iveta Doskočilová - krizový manažer KHS