Dny zdraví na KHS Středočeského kraje

Od 10. dubna do 24. května probíhaly na KHS Středočeského kraje ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, konkrétně Centrem podpory veřejného zdraví, Dny zdraví.  Ty jsou určeny všem zaměstnancům KHS, kteří mají zájem nechat si stanovit hladinu celkového cholesterolu a glykémie z kapilární krve a využít stanoviště zajišťující ukázky a nácvik samovyšetření prsou a varlat v rámci prevence nádorů. Při samovyšetření byly představeny i pomocné aplikace pro mobilní „chytré telefony“ s OS Android –„Ruce na prsa“ a „Hlídač koulí“. V případě zájmu měli zaměstnanci také možnost zjistit obsah CO ve vydechovaném vzduchu a nechat si zjistit orientační BMI, procenta tělesného tuku a k dispozici bylo také měření krevního tlaku.

 

V rámci této akce bylo vyšetřeno celkem 138 zaměstnanců ve věku 24-72 let (průměrný věk účastníků Dnů zdraví byl 47,54 let). Z nich bylo 12 mužů ve věku 27-68 let (průměrný věk 49,08 let) a 126 žen ve věku 24-72 let (průměrný věk 47,3 let). Z nich si 138 nechalo vyšetřit celkový cholesterol a glykémii, 13 zaměstnanců využilo možnost nechat si stanovit obsah CO ve vydechovaném vzduchu a seznámilo se základními principy odvykání kouření. Stanoviště prevence nádorů využilo celkem 82 osob.

 

Podrobné výsledky Dnů zdraví naleznete v příloze níže.

 

 

 

 

 

 

5. 6. 2018 Ing. Iveta Doskočilová


 

Přílohy