Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2015

Vážení návštěvníci webových stránek, 

 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze zveřejňuje Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2015.

 

V Praze dne 28. 1. 2016

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA

ředitel odboru ekonomicko-provozního