Doporučení pro provozovatele a školy

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje doporučení pro prozovatele potravinářských podniků a venkovních hracích ploch.

Doporučení pro provozovatele potravinářských podniků zahrnuje manipulaci s potravinami, sanitaci výrobků a strojů přicházejících do styku s potravinami či potravinářskými surovinami.

Doporučení pro asanaci venkovních hracích ploch obsahuje praktický návod, jak postupovat při asanaci venkovních hracích ploch. Současně odkazuje na vhodné přípravky a jejich použití.