Doporučení jedincům s cestovatelskou anamnézou (koronavirus)

  • Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z oblasti nákazy novým koronavirem (centrální Čína, provincie Hubei, Wuhan a další dle aktuální epidemiologické situace), či jste přestupovali na velkých asijských mezinárodních letištích a nemáte žádné příznaky onemocnění:

 

Po celou dobu maximální inkubační doby, tj. 14 dnů od odletu z oblasti nákazy zůstaňte pokud možno doma, minimalizujte kontakt s ostatními lidmi.

 

Často si myjte ruce mýdlem a teplou vodou, příp. používejte dezinfekční prostředky na bázi min. 70 % alkoholu.

 

Kontaktujte telefonicky pracoviště protiepidemického odboru místně příslušné krajské hygienické stanice (dále jen „KHS“), které rozhodne o náležitých protiepidemických opatřeních včetně případné karantény.

 

Váš všeobecný praktický lékař Vám po konzultaci s KHS vystaví potvrzení o nařízení karantény.

 

Pokud se u Vás objeví příznaky jako zvýšená teplota či horečka, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky Vašeho ošetřujícího lékaře.

 

Pokud budete lékařem vyzváni k vyšetření, nejezděte hromadnou dopravou. Pokud je to možné, nasaďte si ústní roušku. Předem si domluvte místo a čas vyšetření a do čekárny vstupte až po domluvě se zdravotnickým personálem.

 

  • Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z oblasti nákazy novým koronavirem (centrální Čína, provincie Hubei, Wuhan a další dle aktuální epidemiologické situace), či jste přestupovali na velkých asijských mezinárodních letištích a máte horečku, kašel nebo dušnost:

 

Pokud jste doma, nikam nechoďte – vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.

 

Často si myjte ruce mýdlem a teplou vodou, příp. používejte dezinfekční prostředky na bázi min. 70 % alkoholu.

 

Při kýchání a kašlání řádně užívejte jednorázové kapesníky, zakrývejte si ústa kapesníkem, paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál).

 

Kontaktujte telefonicky Vašeho ošetřujícího lékaře.

 

Pokud budete lékařem vyzváni k vyšetření, nejezděte hromadnou dopravou. Pokud je to možné, nasaďte si ústní roušku. Předem si domluvte místo a čas vyšetření a do čekárny vstupte až po domluvě se zdravotnickým personálem.

 

V případě výrazného zhoršení Vašeho zdravotního stavu volejte zdravotnickou záchrannou službu a informujte ji o svém zdravotním stavu a cestovatelské anamnéze.