EBOLA virus - souhrn základních informací

EBOLA VIRUS – SOUHRN ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ

 
Ebola je závažné virové infekční onemocnění, které končí v 50-90 % smrtí nemocného.
 
 
Výskyt:
V některých zemích západní Afriky, v současnosti probíhá epidemie v Guineji, Libérii, Sieře Leone a Nigérii.
 
 
Přenos:
Ebola se přenáší přímým kontaktem s krví nebo s jinými tělesnými tekutinami (např. moč, sliny) od osoby nemocné živé či mrtvé. Přenáší se i pohlavním stykem s osobou, která onemocnění prodělala, a to až 7 týdnů po vyléčení. Onemocnět lze také přímým kontaktem s krví a jinými tělesnými tekutinami z divokých zvířat, mrtvých nebo živých (např. opice, lesní antilopy a netopýři).
Možný je také přenos prostřednictvím předmětů, které byly kontaminovány tělními tekutinami nemocných osob nebo zvířat.
Onemocnění, na rozdíl od chřipky, se nepřenáší vzduchem. Nebezpečí onemocnění nehrozí ani v hromadných dopravních prostředcích ani při neformálním kontaktu na veřejných místech.
 
 
Inkubační doba:
Tzn. doba od nákazy do propuknutí příznaků onemocnění je 2-21 dní.
 
 
Příznaky onemocnění:
Onemocnění začíná náhle horečkou, bolestí svalů a kloubů, slabostí, bolestí hlavy či v krku. Další fáze onemocnění je provázena zvracením, průjmem, vyrážkou, selháním funkce jater a ledvin. U některých nemocných se objevuje vnitřní a vnější krvácení.
 
 
Léčba:
V současné době se zkouší experimentální léčba, kterou povolila Světová zdravotnická organizace. Je nutné, aby pacienti s touto formou léčby souhlasili.
Proti tomuto onemocnění není k dispozici žádné specifické očkování.
 
Viry Ebola mohou být deaktivovány UV zářením, zářením gama, zahříváním na teplotu 60°C po dobu 60 minut nebo vařením po dobu 5 minut. Z dezinfekčních prostředků jsou nejúčinnější chlorové preparáty. Zmrazení nebo chlazení virus nedeaktivuje.
 
 
Možnosti prevence:
Osobám cestujícím do postižené oblasti je doporučeno:
·           Vyhýbat se kontaktu se symptomatickými pacienty a/nebo jejich tělními tekutinami (pot, krev, moč apod.).
·    Vyhýbat se kontaktu s mrtvými těly a/nebo tělními tekutinami zemřelých pacientů.
·         Vyhýbat se kontaktu s divoce žijícími zvířaty (včetně opic, lesních antilop, plazů a netopýrů), jak živých, tak mrtvých, a konzumaci masa z divoce žijicích zvířat. Nejlépe se však zcela vyvarovat cest do zasažených zemí a/nebo se vyhýbat přirozenému prostředí, v němž by se divoce žijící zvířata mohla pohybovat.
·    Pravidelně si mýt ruce s použitím čisticích nebo antiseptických prostředků.
·         Zkontrolovat si cestovní pojistku, zda kryje zdravotnickou evakuaci v případě onemocnění (tzv. repatriace).
 
Obecná opatření pro pobyt v západoafrických zemích:
·         Omýt a oloupat ovoce a zeleninu před jejich konzumací.
·         Důsledně dodržovat pravidla „bezpečného sexu“.
 
Osobám vracející se z rizikové oblasti je doporučeno:
V případě, že se objeví horečka, nevysvětlitelná únava, průjem nebo jiné závažné příznaky u osoby:
·         na palubě letadla je nutné bezprostředně informovat posádku letadla,
·         na letišti vyhledat stálou lékařskou pomoc v prostorách letiště,
·         v místě bydliště do 3 týdnů po odjezdu z postižené oblasti vyhledat ošetřujícího lékaře, popř. lékařskou pohotovostní službu a sdělit informace o pobytu v oblasti zasažené nákazou.
 
 

Vypracovala: MUDr. Iva Domasová
Dne: 13.8.2014

 

 
Zdroj: ECDC: Rapid Risk Assessment Outbreak of Ebola virus disease in West Africa, 1st august 2014; http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/ebola-outbreak-west-africa-1-august-2014.pdf