Epidemie horečky Dengue ve francouzském Réunionu

Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) publikovalo 16. dubna 2018 Rychlé hodnocení rizik, ve kterém upozorňuje na neobvykle rozsáhlou epidemii horečky Dengue, probíhající ve francouzském zámořském regionu Réunion. Za hlavního přenašeče horečky Dengue se v této oblasti považuje komár Aedes albopictus. Předpokládá se, že v nadcházejících týdnech může tato epidemie zesilovat a očekává se další přenos alespoň do začátku zimy (červenec až září).

 

Riziko přenosu viru Dengue v Evropě je spojeno s dovozem viru prostřednictvím nakažených osob do oblastí s příslušnými aktivními vektory, tj. komáry Aedes albopictus, především v oblasti Středozemního moře, a komáry Aedes aegypti na Madeiře.

 

Během období vysoké aktivity komárů v jižní Evropě je důležité včasné odhalení importovaných případů k zabránění místního přenosu. Cestovatelům vracejícím se z oblastí, kde dochází k přenosu horečky Dengue, se doporučuje vyhledat lékaře, jestliže se objeví příznaky horečky Dengue během prvních dvou týdnů po návratu.

 

Horečka dengue je onemocnění, kterou způsobuje virus Dengue přenášený komáry (nejčastěji Aedes aegypti). Virus se nepřenáší přímo z člověka na člověka, s výjimkou případů krevní transfuze nebo transplantace orgánů a tkání. Většina infekcí probíhá bez příznaků nebo se vyskytuje mírně zvýšená teplota. V některých případech se objevuje náhlý nárůst horečky, který trvá 2-7 dní, spolu s bolestí hlavy, bolestí kloubů a výskytem kožní vyrážky. U méně než 5 % případů probíhá závažná forma, která může končit i smrtí. V současné době neexistuje proti horečce Dengue očkování a léčba probíhá symptomaticky.

 

Prevence spočívá v ochraně proti kousnutí komárem, obzvlášť při východu a západu slunce, kdy jsou komáři nejaktivnější; tato opatření zahrnují zejména používání repelentů, nošení oblečení, které minimalizuje vystavení pokožky vektorům, spaní ve stíněných/klimatizovaných místnostech a používání sítí proti hmyzu.

 

  

Obrázek: Výskyt komára Aedes albopictus (Leden 2018)

  

Zdroj1: https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/aedes-albopictus-current-known-distribution-january-2018

Zdroj:2 https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/09-04-2018-RRA-Dengue-France.pdf

 

Převzato z: http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/epidemie-horecky-dengue-ve-francouzskem-reunionu_15343_5.html