GIS - Hodnocení kvality vody ve vodovodech 2011

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze zveřejňuje prostřednictvím mapových výstupů z geografického informačního systému (GIS) informace o počtu zásobených obyvatel veřejnými vodovody a údaje o kvalitě vody v těchto vodovodech podle jednotlivých okresů. V případě kvality pitné vody jsou uvedeny počty tzv. výjimek pro vybrané ukazatele, jako jsou dusičnany, sírany, železo a uran. V případě dusičnanů se stanovuje mírnější hygienický limit, pro sírany a železo se povoluje užití vody k pitným účelům po časově omezenou dobu. V případě uranu se stanoví hygienický limit neupravený předpisem. V závěru jsou uvedeny i počty vydaných zákazů použití vody z veřejných vodovodů k pitným účelům.

 

MUDr. Libuše Polanská

vedoucí odboru hygieny obecné a komunální

 

V Praze dne 6. 8. 2012