GIS - Nemoci z povolání v roce 2012

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze zveřejňuje prostřednictvím mapových výstupů z geografického informačního systému (GIS) informace o nemocech z povolání, tj. taková nemoc, která vznikla v příčinné souvislosti s prací. Mapy znázorňují jejich počty, které byly v rámci Středočeského kraje v jednotlivých regionech v roce 2012 šetřeny a které byly v roce 2012 vyhlášeny. Mapy dále znázorňují jejich rozdělení podle diagnóz a podle ekonomických odvětví.


 

Přílohy