GIS - Vybraná kontrolní činnost odboru Hygiena dětí a mladistvých 2012

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze zveřejňuje prostřednictvím mapových výstupů z geografického informačního systému (GIS) informace o kontrolní činnosti odboru hygiena dětí a mladistvých v roce 2012.

 

Název mapy "Jiné podobné akce - počty hlášených akcí, počty běhů, počty rekreovaných dětí v roce 2012" - text k mapě: Mapa znázorňuje četnost hlášených jiných podobných akcí, tj. akcí s počtem dětí méně než 30 nebo akce kratší než 5 dnů, dle územních pracovišť KHS Středočeského kraje v roce 2012, počty běhů, počty rekreovaných dětí na těchto akcích.

 

Název mapy "Jiné podobné akce - celkový počet kontrol a počet vyhovujících a nevyhovujících výsledků v roce 2012" - text k mapě: Mapa zobrazuje počet kontrol na jiných podobných akcích dle územních pracovišť KHS Středočeského kraje v roce 2012 - celkový počet kontrol, počet kontrol s vyhovujícím výsledkem a počet kontrol s nevyhovujícím výsledkem.

 

Název mapy "Školy v přírodě - počty hlášených akcí v roce 2012" - text k mapě: Mapa znázorňuje četnost hlášených škol v přírodě dle územních pracovišť KHS Středočeského kraje v roce 2012.

 

Název mapy "Školy v přírodě - celkový počet kontrol a počet vyhovujících a nevyhovujících výsledků v roce 2012" - text k mapě: Mapa zobrazuje počet kontrol na školách v přírodě dle územních pracovišť KHS Středočeského kraje v roce 2012 - celkový počet kontrol, počet kontrol s vyhovujícím výsledkem a počet kontrol s nevyhovujícím výsledkem.

 

Název mapy "Zotavovací akce - celkový počet kontrol a počet vyhovujících a nevyhovujících výsledků v roce 2012" - text k mapě: Mapa zobrazuje počet kontrol na zotavovacích akcích dle územních pracovišť KHS Středočeského kraje v roce 2012 - celkový počet kontrol, počet kontrol s vyhovujícím výsledkem a počet kontrol s nevyhovujícím výsledkem.

 

Název mapy "Zotavovací akce - počty hlášených akcí, počty běhů, počty rekreovaných dětí v roce 2011" - text k mapě: Mapa znázorňuje četnost hlášených zotavovacích akcí, tj. akcí pro více než 30 dětí a delších než 5 dnů, dle územních pracovišť KHS Středočeského kraje v roce 2011, počty běhů, počty rekreovaných dětí na těchto akcích.