GIS - vybraná kontrolní činnost v oblasti hygieny předmětů běžného užívání (PBU) v roce 2011

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze zveřejňuje prostřednictvím mapových výstupů z geografického informačního systému (GIS) informace o kontrolní činnosti v oblasti hygieny předmětů běžného užívání (PBU) v roce 2011. Uvádíme zde informace o počtu provedených kontrol a počtu zkontrolovaných výrobků v roce 2011 dle územním pracovišť KHS a jednotlivých komodit PBU, tj. kosmetických prostředků, hraček, výrobků určených pro děti do tří let (VPD) a výrobků určených pro styk s potravinami (VPSP).

 

Název mapy "Zkontrolované výrobky a provedené kontroly - celkový počet v roce 2011" - text k mapě: Mapa znázorňuje celkový počet provedených kontrol v oblasti předmětů běžného užívání (PBU) a celkový počet zkontrolovaných výrobků PBU, dle územních pracovišť KHS v roce 2011.

 

Název mapy "Zkontrolované výrobky a provedené kontroly - hračky v roce 2011" - text k mapě: Mapa zobrazuje počet provedených kontrol v oblasti hraček a počet zkontrolovaných hraček, dle územních pracovišť KHS v roce 2011.

 

Název mapy "Zkontrolované výrobky a provedené kontroly - kosmetika v roce 2011" - text k mapě: Mapa znázorňuje počet provedených kontrol v oblasti kosmetických prostředků a počet zkontrolovaných kosmetických prostředků, dle územních pracovišť KHS v roce 2011.

 

Název mapy "Zkontrolované výrobky a provedené kontroly - VPD v roce 2011" - text k mapě: Mapa zobrazuje počet provedených kontrol v oblasti výrobků určených pro děti do tří let (VPD) a počet zkontrolovaných VPD, dle územních pracovišť KHS v roce 2011.

 

Název mapy "Zkontrolované výrobky a provedené kontroly - VPSP v roce 2011" - text k mapě: Mapa zobrazuje počet provedených kontrol v oblasti výrobků určených pro styk s potravinami (VPSP) a počet zkontrolovaných VPSP, dle územních pracovišť KHS v roce 2011.

 

Ing. Marie Jechová

 

vedoucí odboru hygiena výživy a PBU