GIS - Vývoj onemocnění salmonelózou 2012 - 2014

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) zveřejňuje prostřednictvím mapových výstupů z geografického informačního systému (GIS) informace z oblasti epidemiologie infekčních onemocnění.

 
Níže uvedené mapové výstupy přehledně znázorňují vývoj onemocnění salmonelózou ve Středočeském kraji v letech 2012 – 2014, ze kterého je patrný nárůst výskytu i nemocnosti v kraji. Salmonelóza představuje onemocnění trávicího traktu, přenosné zejména kontaminovanými potravinami a pokrmy, popř. kontaminovanou vodou. Více informací k tomuto onemocnění je k dispozici na http://www.khsstc.cz/dokumenty/salmonelozy-3523_3523_143_1.html
 
 
Postupně KHS představí veřejnosti i další vybraná onemocnění (např. tuberkulóza, virová hepatitida typu A, průjmová onemocnění bakteriálního a virového původu, Lymeská borrelióza a klíšťová encefalitida). Vždy bude představena mapa Středočeského kraje s rozložením nemocností v jednotlivých okresech (pozn. nemocnost = počet onemocnění/100 tis. obyvatel). Rozložení nemocností od nejnižší do nejvyšší pro vybrané infekce podle regionů vyjadřují barevné škály map.
 
 
Výskyt v roce 2012:

 

 

Stručný popis situace v roce 2012:
 
Celkem bylo ve Středočeském  kraji hlášeno 1 098 případů onemocnění, tj. 85,9 případů na 100 000 obyvatel. Nejvyšší nemocnost byla zaznamenána v okrese Benešov (135,2 případů na 100 000 obyvatel) a nejnižší v okrese Kladno (44,6 případů na 100 000 obyvatel). Nejvyšší specifická nemocnost se projevila ve věkové skupině 1 – 4 roky (491,2 případů na 100 000 obyvatel stejného věku). Byly hlášeny 3 drobné epidemické výskyty, ve kterých onemocnělo celkem 50 osob. Původcem nákazy byla nejčastěji Salmonella Enteritidis (v 86,5 % případů).
 
 
 
 
Výskyt v roce 2013:

 

 Stručný popis situace v roce 2013:

 
Celkem bylo ve Středočeském kraji hlášeno 1 271 případů onemocnění, tj. 99,4 případů na 100 000 obyvatel. Ve srovnání s roem 2012 došlo k vzestupu nemocnosti o 15,8 %. Nejvyšší nemocnost byla zaznamenána stejně jako v roce 2012 v okrese Benešov (180,2 případů na 100 000 obyvatel) a nejnižší v okrese Kladno (57,8 případů na 100 000 obyvatel). Nejvyšší specifická nemocnost byla zjištěna ve věkové skupině 1 – 4 roky (559,6 případů na 100 000 obyvatel stejného věku). Byly hlášeny 3 drobné epidemické výskyty, ve kterých onemocnělo celkem 30 osob. Původcem nákazy byla nejčastěji Salmonella Enteritidis (v 85,9 % případů).
 
 
 
 
Výskyt v roce 2014:

 

 Stručný popis situace v roce 2014:

 
Celkem bylo ve Středočeském kraji hlášeno 1 826 případů onemocnění, tj. 141,3 případů na 100 000 obyvatel. Oproti roku 2013 došlo k vzestupu nemocnosti o 43,7 %. Nejvyšší nemocnost byla na okrese Mladá Boleslav (241,8 případů na 100 000 obyvatel) a Mělník (175,7 případů na 100 000 obyvatel).  Příčinou zvýšeného výskytu v uvedených okresech byly 2 epidemické výskyty, ve kterých v Mladé Boleslavi onemocnělo113 osob a v okrese Mělník 84 osoby. Nejvyšší specifická nemocnost byla opět zaznamenána ve věkové skupině 1 – 4 roky (696,9 případů na 100 000 obyvatel stejného věku). Kromě výše uvedených 2 větších epidemických výskytů, byly zaznamenány ještě 3 menší epidemie. Celkem v epidemických výskytech onemocnělo 250 osob. Původcem nákazy byla nejčastěji Salmonella Enteritidis (v 89,8 % případů).
 
 
 
Závěrečné shrnutí:
 
V posledních 10 letech dochází ke změnám ve výskytu salmonelóz jak ve Středočeském kraji, tak v celé České republice. Vývoj ve Středočeském kraji víceméně kopíruje trend celorepublikový. V roce 2005 byla nemocnost cca 3x vyšší, minima dosáhla v roce 2008 a od tohoto roku dochází k postupnému zvyšování nemocnosti salmonelóz. Nemocnost v roce 2014 se v porovnání s rokem 2012 zvýšila o 64,7 %. Jistě k tomu přispěly i 2 větší epidemické výskyty, ve kterých v každé v průměru onemocnělo 100 osob. Trvale vysoká nemocnost v okrese Benešov přesto, že zde neproběhly větší epidemie, je pravděpodobně odrazem kvality laboratorní práce a poučenosti lékařů o potřebě mikrobiologického vyšetření. Ve všech sledovaných letech (tj. roky 2012 – 2014) byla nejvyšší specifická nemocnost ve věkové skupině 1 – 4 roky. Nejčastěji zachyceným původcem nákazy byla ve všech sledovaných letech Salmonella Enteritidis.
 
V Praze dne 22/7/2015
 
 
 
MUDr. Lilian Rumlová – ředitelka odboru protiepidemického KHS
 
RNDr. Jan Jarolímek, MBA – ředitel odboru ekonomicko-provozního KHS
 

 

 

 

 


 

Přílohy