Hrubé hygienické nedostatky zjištěné v Restauraci Na Knížecí v Mšeci byly odstraněny

Kontrola restaurace Na Knížecí, Mšec, kterou provozuje Městys Mšec, IČO 00244091, vykonaná dne 11. 1. 2018 byla pro středočeské hygieniky velmi nemilým překvapením. Jedná se o provozovnu vyvařující. Podávají se zde hotové pokrmy, výrobky studené kuchyně a jsou poskytovány nápoje teplé, studené, rozlévané a čepované. Dále je prováděn prodej originálně balených pochutin. Provedenou kontrolou byly zjištěny hygienické nedostatky zejména v provádění pravidelného a řádného úklidu povrchů technologického vybavení a zařízení v kuchyni. Povrchy byly znečištěny starou zaschlou špínou, mastnotou a zbytky potravin. Vrstvy staré mastnoty a plísně byly k vidění i na technologickém vybavení (lednice). Na stěnách a stropech v kuchyni a v suchém skladu potravin byla viditelná plíseň. Ani vnitřní okenní rámy nebyly udržovány v čistotě, o čemž svědčily na nich zjištěné pavučiny.

 

Hygienici provozovateli za nepořádek a špínu nařídili provést sanitaci všech neudržovaných prostor provozovny. Provozovatel zařízení vyvinul maximální součinnost, a ihned zahájil potřebná nápravná opatření. 

 

Opakovanou kontrolou provedenou dne 12. 1. 2018 bylo hygieniky ověřeno, že nařízená opatření byla splněna.

 

 Za zjištěné závady byla provozovateli uložena finanční sankce.

 

Zpracoval: odbor hygieny výživy a PBU

Zpracováno: 22. 1. 2018