Hygienici provedli kontrolu v Bistru MÍ-ŠA v Sedlčanech

Na základě anonymního podnětu, poukazujícího na nevyhovující hygienické podmínky v Bistru      MÍ-ŠA v Sedlčanech, provedli dne 28. 8. 2018 zaměstnanci KHS kontrolu v uvedené provozovně stravovacích služeb, kterou provozuje společnost Langošák s.r.o., IČ 07237537.

 

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že v zařízení je připravováno občerstvení z průmyslově vyráběných polotovarů, dále pak příprava jednoho druhu hotového jídla (guláš), smažených vepřových řízků a bramboráků. Pro uvedený rozsah činnosti nebyly v provozovně k dispozici dostatečné pracovní prostory pro hygienické provedení všech postupů, umožňujících správnou hygienickou praxi tj. odpovídající skladové zázemí, vhodný prostor pro zpracování neočištěné zeleniny, prostor pro manipulaci se syrovým masem a vejci.

 

V době kontroly byly neočištěné brambory a proložky od vajec uloženy v přípravně pokrmů, přímo na podlaze pod pracovní plochou, hned vedle koše na odpadky, jednorázových obalů na pokrmy (menuboxů) a kbelíku na úklid, skořápky od vajec byly zcela nevhodně uloženy na rámu dřezu na mytí provozního nádobí, neočištěný česnek byl položen na pracovní ploše vedle otevřených balení suchých potravin (cukr, mouka), vepřové maso bylo v rozporu se skladovacími podmínkami stanovenými výrobcem a s prošlým datem spotřeby uloženo v mrazicím zařízení. V chladicím zařízení bylo skladováno máslo s prošlým datem spotřeby. V části bistra, ve které byla prováděna příprava teplých pokrmů (fritování, smažení, vaření), nebylo zajištěno řádné odvětrání, povrchy exponovaných stěn a úložných ploch nebyly opatřeny lehce čistitelným povrchem (stěna v okolí varné plochy znečištěna mastnotou). V provozovně nebylo k dispozici vhodné příslušenství pro převlékání pracovníků, u umývadla na mytí rukou, v předsíni záchodu pro osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné, chyběly prostředky pro hygienické osušení rukou.

 

Provozovatel zařízení neposkytl spotřebiteli informaci o obsahu alergenů v nabízených pokrmech a nápojích. Nebyl k dispozici záchod pro hosty, přičemž v odbytovém prostoru bistra bylo vyčleněno 10 míst k sezení.

 

Kontrolované osobě byl pracovníky KHS v příkazním řízení pozastaven výkon činnosti v rozsahu manipulace s neočištěnou zeleninou, syrovým masem a vejci.

 

Následně byla s provozovatelkou zařízení projednána potřebná nápravná opatření včetně termínu jejich realizace. Za zjištěné závady jí byl uložen finanční postih. Provozovatelka projevila součinnost, a opakovanou kontrolou provedenou v bistru dne 01. 10. 2018 bylo ověřeno, že zjištěné závady byly v dohodnutém termínu odstraněny.

 

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 23.10.2018