Hygienické nedostatky zjištěné kontrolou Restaurace Sebastopol v Příbrami již byly odstraněny

Dne 9. 5. 2019 byly kontrolou provedenou středočeskými hygieniky zjištěny hrubé hygienické nedostatky v provozovně stravovacích služeb Restaurace Sebastopol v Příbrami, kterou provozuje pan Miroslav Kadič.

 

V restauraci jsou v rámci „poledního menu“ připravovány teplé hotové pokrmy, v nabídce stálého jídelníčku jsou pak minutkové pokrmy, zeleninové saláty a zmrzlinové poháry.

 

Kontrolou bylo zjištěno, že v provozovně není prováděn pravidelný a řádný úklid.  Povrchy podlah, stěn, okenních parapetů a technologického vybavení (plynový sporák, lednice, pracovní stoly, nádoby na koření aj.) byly znečištěny vrstvou mastnoty, špínou tmavé barvy a organickými zbytky potravin.

 

V chladicím a mrazicím zařízení, umístěném v přípravně, byly skladovány houskové knedlíky s prošlým datem použitelnosti. V lednici v prostoru komunikační chodby byly uloženy zcela nevhodně osobní potraviny zaměstnanců kuchyně společně s potravinami určenými pro potřeby stravovacího zařízení. V chladicím zařízení v prostoru kuchyně byly dále nevhodně skladovány vzájemně neslučitelné druhy potravin (syrové mleté maso a vařené brambory). Nevhodnou manipulací s tepelně opravovanými a netepelně neopracovanými potravinami může dojít k nežádoucí kontaminaci hotových pokrmů patogenními mikroorganismy.  Tatarská omáčka, vlastní výroby, uložená v chladicím zařízení v umělohmotné nádobě, nebyla odpovídajícím způsobem označena datem výroby a spotřeby, a tudíž nešlo jednoznačně určit, kdy byl tento studený pokrm vyroben.

 

Kontrolované osobě byla pracovníky KHS nařízena bezodkladná sanitace spočívající v provedení řádného úklidu ve všech provozních prostorách zařízení a rozhodnutím byla nařízena likvidace potravin jiných než bezpečných.

 

S provozovatelem zařízení byla projednána potřebná nápravná opatření včetně termínu jejich realizace. Za zjištěné závady mu byl uložen finanční postih. Provozovatel projevil součinnost, zajistil provedení řádného úklidu celé provozovny a likvidaci potravin s prošlým datem použitelnosti.

 

Opakovanou kontrolou provedenou dne 20. 5. 2019 bylo zjištěno, že zjištěné závady byly odstraněny.

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

 

Zpracováno: 23. 5. 2019