Hygienický stav provozovny Turbo pizza v Neratovicích se zlepšil

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje provedla na základě podnětu spotřebitele kontrolu v provozovně Turbo pizza umístěné na adrese 28. října 1382, 277 11 Neratovice, kterou provozuje TURBO PIZZA, s.r.o., sídlo: Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03643395. Provozovna se specializuje výhradně na výrobu pizzy, kterou rozváží, nebo prodává tzv. „přes pult“ k osobnímu odběru. Konzumace pizzy na místě není možná.

 

Při kontrole bylo zjištěno, že úklid zázemí provozovny není prováděn řádně a s dostatečnou frekvencí. Povrchy podlah a stěn na hůře přístupných místech v prostoru výdeje a kuchyně, povrch polic pod pracovními plochami, regálů, pracovních stolů, okenního parapetu a umyvadla na mytí rukou v prostoru výdeje byly znečištěny zašlou mastnou nečistotou, zbytky surovin a pokrmů, místy byl zjištěn výskyt pavučin a uhynulého hmyzu. Dále bylo v zázemí provozovny zjištěno větší množství předmětů nesouvisejících s výkonem činnosti. Přímo v prostoru kuchyně bylo zaparkováno jízdní kolo. V šatně byly skladovány náhradní pneumatiky na automobil a další jízdní kolo, tentokrát dětské. Provozovna nebyla řádně zabezpečena proti vnikání létajícího hmyzu. V prostoru výdeje a kuchyně bylo zjištěno větší množství much a vos, které sedaly na suroviny a hotové pizzy. Jediným prostředkem v boji proti hmyzu byla zavěšená mucholapka s velkým množstvím nalepeného uhynulého hmyzu. Otvory do venkovního prostoru, které byly používané k větrání, nebyly vybavené sítěmi. Odpadní potrubí u dřezu v kuchyni bylo poškozené, odpadní voda vytékala do kanalizace i mimo ni.

 

Dále byly v chladicím zařízení v kuchyni zjištěny připravené krájené žampiony vykazující senzorické změny. Z dodatečně doložených nabývacích dokladů vyplynulo, že se jedná o žampiony s prošlým datem použitelnosti.

 

Vzhledem ke zjištěnému stavu byl vydán příkaz na provedení kompletní sanitace zázemí provozovny stravovacích služeb, tj. všech prostor výdeje, kuchyně, personálního hygienického zařízení včetně předsíně a šatny. Dále byl vydán příkaz k vyřazení prošlých krájených žampionů z použití ve stravovací službě. Kontrolovaná osoba zahájila bezodkladně nápravu.

 

Při následné kontrole bylo zjištěno, že nařízená sanitace všech prostor byla provedena, nepotřebné předměty byly odstraněny a provozovna byla řádně zabezpečena proti vnikání hmyzu.  Pro výrobu pizz byly na místě připraveny čerstvé suroviny.

 

Za zjištěné nedostatky byl provozovateli uložen finanční postih. V provozovně bude prováděn zvýšený hygienický dozor.

 

 

Zpracoval: odbor hygieny výživy a PBU dne 5. 9. 2018