Informace k likvidaci lihovin bez dokladu původu s neporušeným kolkem

Upozorňujeme provozovatele stravovacích služeb, aby prozatím vyčkali s likvidací lihovin v režimu mimořádného opatření ministra zdravotnictví ze dne 27. září 2012, k nimž mají řádné nabývací doklady a jejichž kontrolní páska je neporušená, avšak nepodařilo se jim k nim doložit doklad původu ve smyslu nařízení vlády č. 317/2012 Sb. Likvidace takových lihovin by podle dnešního prohlášení pana ministra zdravotnictví mela probíhat pod dohledem celní správy a předčasnou likvidací by se provozovatelé mohli připravit o daňové kompenzace. Další informace zde.
JUDr. Ivo Krýsa, LL. M.
ředitel