Informace k povodni červen 2013 - letáky pro veřejnost

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje upozorňuje občany na dodržování základních hygienických pravidel v době povodní včetně pravidel pro asanaci studní a likvidaci plísní. Důležitá upozornění a informace určené obyvatelům v postižených územích budou průběžně zveřejňovány v této sekci.