Informace o aktuální hygienicko-epidemiologické situaci ve Středočeském kraji dne 17. 7. 2013 ve 14 h

 

K dnešnímu dni je možno konstatovat, že situace ve Středočeském kraji se po červnových povodních vrací k běžnému stavu. Všichni naši pracovníci však i nadále přizpůsobují provádění státního zdravotního dozoru možným následkům povodní.
V oblasti zásobování obyvatel pitnou vodou se situace již téměř dostala do stavu před povodněmi.
Celou koupací sezonu budeme v souladu s monitorovacím kalendářem sledovat situaci na koupacích místech. V této souvislosti naleznete na našem webu samostatné informace.
Zajištění a provedení prvního vyšetření vzorku vody ze studní zaplavených povodní v tuto chvíli stále probíhá. Pokud tedy patříte do kategorie osob, které na tento bezplatný rozbor máte nárok a dosud jste nás nekontaktovali, co nejrychleji tak učiňte.
Během povodní byla a i nyní je epidemiologická situace ve Středočeském kraji klidná a nezaznamenali jsme zvýšený výskyt infekčním onemocnění v souvislosti s povodněmi.
Předpokládáme, že dnešním dnem ukončíme pravidelnou aktualizaci informací o hygienicko-epidemiologické situaci v kraji s ohledem na příznivý vývoj situace.
 
JUDr. Ivo Krýsa, LL.M.
ředitel