Informace o epidemiologické situaci ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) včetně chřipky ve 2. kalendářním týdnu 2016

 

Ve 2. kalendářním týdnu je situace ve Středočeském kraji epidemiologicky klidná. Oproti předchozímu týdnu došlo  k mírnému vzestupu celkové nemocnosti akutních respiračních infekcí o 3,7 %. Celková nemocnost činila 1 030 onemocnění na 100 000 obyvatel. K vzestupu nemocnosti došlo ve všech věkových skupinách kromě věkové skupiny 25 – 59 roků, kde byl zaznamenán pokles nemocnosti o 10,9 %. Nejvyšší nemocnost (ARI) byla hlášena v okresech Příbram a Praha západ.
 
V porovnání s předchozím kalendářním týdnem došlo k poklesu onemocnění s klinickým obrazem chřipky tzv. „ILI“ (influenza–like illness). Celková nemocnost ILI ve Středočeském kraji je 14 případů onemocnění na 100 000 obyvatel, tj. 1,4 % z celkové nemocnosti ARI.
 
Od začátku chřipkové sezóny 2015/2016 neevidujeme žádné závažné případy ani úmrtí v souvislosti s onemocněním chřipkou.
 
 
Dne: 15.01.2016                                                                                    
Zpracovala: MUDr. Lilian Rumlová