Informace o epidemiologické situaci ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky v 7. kalendářním týdnu

V 7. kalendářním týdnu ve Středočeském kraji zaznamenán pokles celkové nemocnosti (akutních respiračních infekcí) o  5,4 %. Celková nemocnost činila 1 395 onemocnění na 100 000 obyvatel. K poklesu nemocnosti došlo ve všech věkových skupinách kromě věkové skupiny 15 - 24 roků, kde byl zaznamenán vzestup o 4,5 %. Nejvyšší nemocnost (ARI) byla hlášena v okresech Příbram a Rakovník.

 
V porovnání s předchozím kalendářním týdnem byl zaznamenán pokles onemocnění s klinickým obrazem chřipky tzv. „ILI“ (influenza–like illness) o 17,7 %. Celková nemocnost ILI ve Středočeském kraji je 135 případů onemocnění na 100 000 obyvatel, tj. 9,7 % z celkové nemocnosti ARI.
 
V průběhu týdne zákaz návštěv v zařízeních sociální péče a zdravotnických zařízeních nově nebyl hlášen, není hlášeno uzavření školského zařízení.
 
Od začátku chřipkové sezóny 2015/2016 evidujeme 13 závažných případů a 2 případy úmrtí v souvislosti s onemocněním chřipkou.
 
Dne: 19.02.2016                                                                                    
Zpracovala:  MUDr. Lilian Rumlová