Informace o epidemiologické situaci ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky v 8. kalendářním týdnu

V 8. kalendářním týdnu byla celková nemocnost ARI (akutních respiračních infekcí) ve Středočeském kraji shodná s týdnem předchozím a činila 1 395 onemocnění na 100 000 obyvatel. Nejvyšší nemocnost (ARI) byla hlášena v okresech Praha západ a Příbram. Nejnižší nemocnost byla zaznamenána v okresech Kladno a Kolín.
 
 
V porovnání s předchozím kalendářním týdnem byl zaznamenán vzestup onemocnění s klinickým obrazem chřipky tzv. „ILI“ (influenza–like illness) o 18,6 %. Celková nemocnost ILI ve Středočeském kraji je 160 případů onemocnění na 100 000 obyvatel, tj. 11,5 % z celkové nemocnosti ARI.
 
 
Zákaz návštěv v zařízeních sociální péče, zdravotnických zařízeních nebo uzavření školského zařízení nebyl hlášen.
 
 
Od začátku chřipkové sezóny 2015/2016 evidujeme 17 závažných případů a 4 případy úmrtí v souvislosti s onemocněním chřipkou.
 
Dne: 26.02.2016                                                                                    
Zpracovala:  MUDr. Lilian Rumlová