Informace o epidemiologické situaci ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky ve 43. kalendářním týdnu 2018

Ve 43. kalendářním týdnu byl ve Středočeském kraji zaznamenán vzestup celkové nemocnosti (akutních respiračních infekcí), a to o 11,2 %. Celková nemocnost činila 954 onemocnění na 100 000 obyvatel. Nejvyšší nemocnost (ARI) byla zaznamenána v okrese Rakovník, nejnižší v okrese Kladno.

 

V porovnání s předchozím kalendářním týdnem byl zaznamenán pokles onemocnění s klinickým obrazem chřipky tzv. „ILI“ (influenza–like illness) o 30 %. Celková nemocnost ILI ve Středočeském kraji je 7 případů onemocnění na 100 000 obyvatel, tj. 0,7 % z celkové nemocnosti ARI.

 

Ve 40. týdnu byl zahájen odběr biologického materiálu v rámci studie surveillance ARI/ILI. V již provedených odběrech nebyl zatím virus chřipky zjištěn.

 

 

 

Dne: 26. 10 .2018                                                                                    

Zpracovala:  MUDr. Lilian Rumlová a Ing. Marek Michna