Informace o epidemiologické situaci ve výskytu spalniček ve 20. kalendářním týdnu 2018

Od začátku roku 2018 do 20. kalendářního týdne byl ve Středočeském kraji zaznamenán zvýšený výskyt spalniček. Oproti minulému týdnu se počet nemocných došlo k navýšení počtu nemocných na celkem 20 hlášených potvrzených případů spalniček. Nemocní byli hospitalizováni na infekčních odděleních nemocnic. Jednalo se o 3 děti do 4 let a 17 dospělých. Žádné z dětí nebylo očkováno, z dospělých 3 nebyli očkováni, ve 2 případech nebylo možno údaje o očkování zjistit.

 

V jednom případě onemocnění dospělé osoby došlo ke komplikovanému průběhu.

 

Celkem 81 osobám, které byly v inkubační době v kontaktu s těmito nemocnými, byla ze strany KHS rozhodnutím uložena protiepidemická opatření, spočívající v izolaci po dobu maximální inkubační doby spalniček, tj. 21 dnů od posledního kontaktu s nemocným, dále jim bylo nařízeno vyšetření hladiny protilátek proti spalničkám, a očkování v případě, že hladina protilátek nebyla dostatečná, aby je ochránila před onemocněním spalničkami. Z toho 36 osobám byla nařízena karanténní opatření.

 

KHS dále od začátku roku provedla další epidemiologická šetření a v souvislosti s nimi nařídila rozhodnutím protiepidemická opatření celkem 235 osobám, které byly v kontaktu s nemocnými z jiných krajů. Z tohoto počtu celkem 158 osobám byla nařízena karanténní opatření.

 

Spalničky jsou závažné, vysoce nakažlivé onemocnění, které se šíří vzdušnou cestou. Bližší informace o tomto onemocnění, očkování a protiepidemických opatřeních jsou uvedena na webových stránkách KHS Stč. kraje v banneru SPALNIČKY na hlavní straně (http://khsstc.cz/obsah/spalnicky_552_1.html).

 

Dne: 18.05.2018                                                                                    

Zpracovala:  MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického