Informace pro veřejnost

Z důvodu odstávky elektrické energie na Krajské hygienické stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze územní pracoviště v Nymburce, Palackého třída 1484/52, Nymburk, budou pevné linky i mailové adresy nefunkční. Odstávka elektrické energie bude probíhat dne 15. 9. 2015 od 8:00 do 13:00 hod. Úřední hodiny zůstávají nezměněny a také je možné využít níže uvedená mobilní telefonní čísla na zaměstnance KHS v Nymburce: 

Hygiena obecná a komunální – Ing. Milena Marečková                           736 521 397
Oddělení protiepidemické – Mgr. Králová                                                   736 521 390
Hygiena výživy a předmětů běžného užívání – Ludmila Štětková            736 521 326
Hygiena práce – Bc. Daniela Kratochvílová. DiS.                                       736 521 394
Hygiena dětí a mladistvých – Bc. Petra Rychtaříková, DiS.                       778 441 872
Podatelna – Monika Mocová                                                                           778 406 937
 
Děkujeme za pochopení.