Informace ředitele KHS pro obyvatele povodní zasažených území Středočeského kraje

Vážení obyvatelé povodní zasažených území Středočeského kraje,

chci vás informovat o tom, že v současné chvíli jsou všichni odborní pracovníci hygienické služby Středočeského kraje připraveni vyrazit do terénu a přispět svými odbornými znalostmi a zkušeností na místech zasažených povodněmi. Jelikož však chceme být v tuto nelehkou chvíli skutečnou pomocí, budeme v řadě případů potřebovat signál od vás, že právě v určitou chvíli budete mít o pomoc hygienické služby zájem.
Obracím se tu tedy zejména na starosty všech povodní postižených obcí, aby nám byli v tomto ohledu nápomocni a signalizovali jak podnikatelům, tak jednotlivým občanům, že nás mohou kontaktovat, ať již k poskytnutí rady či k provedení místního šetření. Působnosti hygienické služby se v tuto chvíli bude týkat zejména tato problematika a souvislosti s povodněmi: pitná voda, mateřské, základní a střední školy včetně hracích ploch, ubytovací zařízení, provozovny služeb péče o tělo, provozovny společného stravování, podniky a areály, v nichž došlo či mohlo dojít k zaplavení nebezpečných látek.
Výjezdy budeme provádět i z vlastního podnětu, nicméně tato informace nám velmi pomůže k co nejefektivnějšímu zacílení naší činnosti a rozmístění jednotlivých pracovníků. Současně monitorujeme i epidemiologickou situaci v kraji včetně lokalit s možností zvýšeného výskytu popovodňových komárů.
Chci současně vyjádřit svojí osobní účast všem, kteří byli jakýmkoli způsobem při letošní povodni postiženi a ujistit všechny, že hygienická služba je zde v tuto chvíli připravena udělat v rámci svých možností všechno pro to, aby se situace ve Středočeském kraji co nejdříve vrátila do normálního stavu.
 
Ivo Krýsa
ředitel