Informační leták pro cestovatele na Madagaskar

Preventivní opatření před odjezdem


Před cestou na Madagaskar by měl poskytovatel zdravotní péče zvážit předepsání antibiotik, která by cestovatel užíval v případě expozice nákaze, v závislosti na cíli a typu cesty. Vzhledem k tomu, že se na Madagaskaru zároveň endemicky vyskytuje malárie, Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje pro cestovatele do této oblasti antimalarickou profylaxi.

 

Preventivní opatření po příjezdu do postižené oblasti


· dodržovat hygienu rukou (např. mytí rukou s použitím mýdla nebo alkoholových roztoků),
· používat repelenty proti hmyzu (např. DEET 50%, pikaridin, IR3535), aby se zabránilo pokousání blechami,
· vyhnout se kontaktu s hlodavci, nemocnými nebo mrtvými zvířaty,
· vyhnout se blízkému kontaktu s osobami, které mohou být nemocné morem,
· vyhnout se přelidněným oblastem, ze kterých byly hlášeny případy plicního moru.


Profylaxe po možné expozici


Po úzkém kontaktu s člověkem nakaženým morem nebo v souvislosti s jinými vysoce rizikovými expozicemi (např. pokousání blechami nebo při styku s tělesnými tekutinami nakažených zvířat), by měla být okamžitě vyhledána lékařská pomoc (včetně poradenství ohledně antibiotické profylaxe a sledování příznaků onemocnění).
Je potřeba sledovat svůj zdravotní stav a možné příznaky onemocnění, které se mohou objevit v průběhu cesty nebo až týden po návratu. Okamžitě by měla být vyhledána lékařská pomoc a poskytovatel zdravotní péče by měl být informován o cestovní historii nemocného, pokud se objeví:


· náhlý nástup horečky se zimnicí
· zvětšené a bolestivé lymfatické uzliny
· respirační příznaky jako je kašel, krev ve sputu nebo dechová nedostatečnost
· zvracení a nevolnost
· rychlé zhoršení celkového zdravotního stavu.

 

Aktuální data k epidemii moru na Madagaskaru (k 24.10.2017):

 

Od srpna 2017 do 24. října bylo na Madagaskaru v probíhající epidemii moru zaznamenáno 1309 nemocných osob, z toho 93 úmrtí.
Ve většině případů onemocnění (882x) se jednalo o plicní formu moru, 221x byla diagnostikována bubonická forma, 1x septický mor a 186x nebyla forma moru specifikována. Aktuálně morem onemocnělo i 71 zdravotnických pracovníků.
Plicní forma moru je virulentnější a nebezpečnější než jiné formy moru, z člověka na člověka může být přenášena kapénkami vzdušnou cestou, například kašláním nebo kýcháním. K přenosu dochází v těsné vzdálenosti (obvykle definované jako méně než dva metry) a infekční jsou pouze pacienti s příznaky onemocnění. Inkubační doba (tj. doba od vstupu bakterie do organismu k prvním příznakům nemoci) je krátká a infikovaná osoba může zemřít během 12 až 24 hodin. Mor je léčitelný antibiotiky v případě, že je terapie zahájena včas.

 

Riziko dalšího rozšíření moru na národní úrovni zůstává velmi vysoké, ale dle poslední zprávy WHO riziko mezinárodního šíření je nízké, protože obecně platí, že lidé s morovou nákazou jsou „příliš nemocní, než aby mohli cestovat“. WHO úzce spolupracuje s letištními orgány na Madagaskaru, aby bylo zajištěno zavedení kontrolních opatření na letištích a v přístavech (kontroly teploty a přítomnost lékařských týmů), k zabránění šíření infekce mimo zemi.

 

Zdroje:

 

ECDC, Promed

http://www.szu.cz/tema/prevence/informacni-letak-pro-cestovatele-na-madagaskar-ecdc-27-rijna