K 29. listopadu 2012 provedla hygienická služba ve Středočeském kraji 2 465 zdravotních dozorů

K 29. listopadu 2012 provedla hygienická služba na území Středočeského kraje v rámci kontrol dodržování mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví celkem 2 465 zdravotních dozorů. Z toho bylo provedeno:

·         1082 kontrol v zřízeních s výrobou pokrmů typu restaurace, hostince apod.
·         960 kontrol v zařízeních bez výroby pokrmů typu pivnice bary, herny apod.,
·         255 kontrol v mobilních stáncích s občerstvením především v rámci konaných jednorázových hromadných akcí,
·         84 kontrol v prodejnách potravin s rychlým občerstvením,
·         65 kontrol v pevných stáncích s občerstvením,
·         11 kontrol v provozovnách zajišťující stravování pro zdravotnická zařízení a sociální služby,
·         8 kontrol v prodejnách potravin bez konzumace.
Pokud je zjištěn výskyt podezřelé lihoviny, na místě zdravotní inspektoři neprodleně odebírají vzorek a uloží potřebná opatření. V rámci kontrol bylo odebráno celkem 59 vzorků podezřelých lihovin. Z toho odběr 51 vzorků zajišťovali pracovníci KHS. Ve zbylých 8 případech byly odběry provedeny v součinnosti jinými dozorovými orgány, které zároveň zajistili laboratorní rozbor odebraných vzorků. Všechny doposud analyzované vzorky byly celně technickou laboratoří vyhodnoceny jako lihoviny, u kterých nebyly prokázány hodnoty představující akutní riziko.
Státní zdravotní dozor je v současnosti zaměřen na plnění povinnosti provozovatelů stravovacích služeb mít v provozovně a prodávat pouze lihoviny s dokladem původu tak, jak  je stanoveno v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. září 2012. V souvislosti s tím, je vyžadováno předkládání dokladů o původu lihovin podle nařízení vlády č. 317/2012 Sb.
Na mimořádné kontrolní akci se podílelo a i nadále podílí všichni zdravotní inspektoři hygieny výživy, celkem 38 pracovníků.
 
JUDr. Ivo Krýsa, LL. M.
ředitel