K pátku 5. října 2012 provedla hygienická služba ve Středočeském kraji 1976 zdravotních dozorů

K pátku 5. října 2012 provedla hygienická služba na území Středočeského kraje v rámci kontrol dodržování mimořádných opatření ministra zdravotnictví celkem 1976 zdravotních dozorů (tabulku naleznete zde) a bylo při nich odebráno celkem 42 vzorků podezřelých lihovin. Na mimořádné kontrolní akci se podílelo a i nadále podílí celkem 42 zdravotních inspektorů hygieny výživy. I nadále probíhá ve zvýšeném rozsahu kontrola dodržování mimořádného opatření ministra zdravotnictví ze dne 27. září 2012 zaměřená zejména na hromadné akce, stánkový prodej a potenciálně rizikové provozovny. Na základě posouzení zdravotního rizika na místě budou zdravotní inspektoři i nadále odebírat vzorky podezřelých lihovin. Zdravotní dozor se bude dále zaměřovat na předkládání dokladů o původu lihovin podle nařízení vlády č. 317/2012 Sb. a na doklady o sledovatelnosti ve všech fázích uvádění potravin do oběhu.

 
JUDr. Ivo Krýsa, LL. M.
ředitel