Kontrola občerstvení na Nymburském posvícení s jarmarkem

Tak jako každoročně se první zářijový víkend konalo nymburské posvícení.  K tradičnímu posvícení již neodmyslitelně patří řemeslný jarmark, klasická pouťová zábava s atrakcemi a též připomínky historických událostí. Jedná se o akci, kterou lze označit jako jednu z největších, které se v Nymburce konají. Letos byl na pořadu posvícenského reje mimo jiné průvod krále Přemysla Otakara II, údajného zakladatele města, s družinou a historický šerm v podání spolku Rytířů Koruny České. Celé dění bylo doplněno hudebními a divadelními představeními na dočasně vzniklých scénách.

 

Vzhledem k tomu, že k posvícení patří dobré jídlo a pití, provedly pracovnice KHS Územního pracoviště Nymburk kontrolu stánků s občerstvením, nabízejícím zejména trdelníky, langoše, čínské nudle, tepelně opracované uzenářské výrobky, nápoje a další.

 

Kontroly byly zaměřeny na plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů, zejména na dodržování zásad provozní a osobní hygieny, skladování, ochranu potravin před možnou kontaminací, na dostupnost informací o obsahu alergenů v podávaných pokrmech a nápojích a v neposlední řadě na případné klamání spotřebitelů.

 

Celkem bylo zkontrolováno 18 stánků (klasické plátěné nebo upravené mobilní přívěsy).

 

Lze konstatovat, že většina provozovatelů občerstvení měla své provozovny v pořádku. K dispozici byly zásobníky s vodou, prostředky na mytí a jednorázové osušení rukou, nabývací doklady, potraviny byly správně skladovány, spotřební lhůty nepřekročeny a čistota náčiní, nádobí a pracovních ploch byla na požadované úrovni. Provozovatelé také zajistili informace o alergenech v podávaných pokrmech. Klamání spotřebitelů bylo zjištěno ve dvou případech, kdy provozovatel uváděl v nabídce jinou potravinu než tu, kterou měl ve stánku k dispozici pro přípravu pokrmů. V obou případech byly nedostatky okamžitě po zjištění napraveny.

 

Mezi nejčastější závady, které se v některých provozovnách objevily, patří nedodržování provozní čistoty (smažící pánve s nánosy staré mastnoty a zaschlé špíny, znečištěné nádoby na těsta, mastné, porušené a zaprášené podlahy a stěny přívěsů), případně i chybějící voda a prostředky k mytí rukou.

 

Za zjištěná porušení povinností (zejména v dodržování zásad provozní a osobní hygieny) byly uloženy celkem 4 pokuty v celkové výši 8000 Kč a závady byly provozovateli neprodleně odstraněny.

 

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 17. 9. 2018