Kontrola restaurace U Šneka v Čáslavi odhalila závažné nedostatky

Středočeští hygienici z územního pracoviště Kutná Hora provedli na základě podnětu spotřebitele dne 17. 04. 2018 kontrolu v provozovně restaurace U Šneka“, umístěné na adrese Chrudimská 1759, 286 Čáslav. Kontrolovaná osoba Veronika Puchríková, Vojtěšská 19, 284 01 Kutná Hora, IČO  037736989.

 

Restaurace nabízí hotové teplé pokrmy v rámci poledního menu, minutkové pokrmy na objednávku, studené pokrmy, rozlévané alko/nealko nápoje. Poskytován je rozvoz pokrmů v jednoporcových obalech.  

 

Nedostatky zjištěné při kontrole se týkaly nedodržování zásad provozní hygieny, nezajištění podmínek pro uplatnění správné hygienické praxe, včetně ochrany před kontaminací při výrobě teplých a studených pokrmů, čistoty povrchů zařízení v oblastech, kde se manipuluje s potravinami a manipulace s odpadem.    

 

Při přípravě pokrmů docházelo k rizikovému křížení činností, nebyl zajištěn dostatečný pracovní prostor pro hygienické provádění všech činností. Na pracovní ploše určené pro čistou přípravu zeleniny probíhala i manipulace s neočištěnou, neomytou zeleninou. Pracovní úsek pro přípravu syrového masa byl současně používán i pro manipulaci s již tepelně opracovanými pokrmy určenými k přímé spotřebě. Kuchyň nebyla vybavena žádným umyvadlem na mytí rukou a rovněž nebylo zajištěno mytí potravin. V chladicím zařízení ve skladu byly společně se surovinami určenými ke zpracování při výrobě pokrmů skladovány zbytky pokrmů označené kontrolovanou osobou jako odpad určený k likvidaci. Vnitřní povrchy chladicího a mrazicího zařízení v kuchyni a skladu, byly znečištěny zašlou mastnou špínou a zbytky potravin. V prostoru skladu potravin a umývárně nádobí byly uloženy různé osobní věci zaměstnanců (mikiny, bunda, kosmetika, hřeben). Ve skladu potravin zaměstnanci kouřili, pod oknem byl položen popelník s nedopalky, vedle něho byly položeny cigarety a zapalovač, byl zde cítit kouř.

 

Vzhledem k závažným pochybením kontrolované osoby přistoupili hygienici k uložení nezbytných opatření v rozsahu pozastavení výkonu činnosti týkající se přípravy teplých a studených pokrmů, včetně uvádění pokrmů do oběhu v kontrolované provozovně, a dále pak plnění a rozvoz teplých a studených pokrmů mimo kontrolovanou provozovnu v jednooborových obalech, a to do doby odstranění závad.

 

Opakovanou kontrolou provozovny dne 24. 04. 2018 hygienici zjistili, že nařízené opatření bylo prokazatelně splněno, kontrolovaná osoba projevila součinnost a odstranila zjištěné nedostatky. Kontrolované osobě byla uložena finanční sankce.

 

Zpracoval: odbor hygieny výživy a PBU    

Zpracováno: 25. 4. 2018