Kontrola restaurace v Autokempu Malešov odhalila závažné nedostatky

Středočeští hygienici z územního pracoviště Kutná Hora provedli na základě podnětu spotřebitele dne 31. 05. 2018 kontrolu v provozovně stravovacích služeb, která je součástí Autokempu Malešov, umístěné na adrese Malešov č. p. 322. 285 41 Malešov. Kontrolovaná osoba Pavel Gabriel, IČO: 76459586.

 

Restaurace nabízí snídaně pro ubytované, dále pak hamburgery, pizzu, nanuky, rozlévané alko/nealko nápoje.

 

Kontrolou zjištěné nedostatky se týkaly zejména provozní čistoty, dále pak skladovacích podmínek potravin, vybavení umyvadel na mytí rukou a postupů na zásadách HACCP.

 

Znečištěna byla podlaha v prostoru kuchyně, kde byl zjištěn v místech pod pracovními stoly a regály, v okolí chladicích zařízení výskyt černé a mastné špíny se zbytky potravin a zaschlá krev. Stejně tak byly znečištěny vnější i vnitřní povrchy provozně-technologického zařízení v kuchyni (sporák, nářezový stroj, chladicí a mrazicí zařízení). Vnitřní povrch chladicího zařízení určeného ke skladování masa byl znečištěn vrstvou krve ze syrového masa, která protékala na podlahu. Gumová těsnění na dveřích všech chladicích zařízení v kuchyni byla po celém svém obvodu silně pokryta vrstvou plísně a zbytků zaschlých potravin. V chladicím zařízení ve výčepu a kuchyni bylo společně s potravinami určenými ke zpracování při výrobě pokrmů skladováno velké množství potravin označených kontrolovanou osobou jako „soukromé“. V pultovém mrazicím zařízení byly společně skladovány neslučitelné druhy potravin např. syrové maso, led určený k chlazení nápojů, nanuky. Umyvadlo na mytí rukou v kuchyni nebylo vybaveno prostředky na mytí a hygienické osušení rukou. Kontrolovaná osoba žádným způsobem neprokázala, že má vytvořen stálý postup založený na zásadách HACCP, přestože při její činnosti vznikají rizika, která mohou představovat možné ohrožení zdraví.  

 

Hygienici přistoupili k uložení nezbytného opatření v rozsahu pozastavení výkonu činnosti týkající se přípravy teplých a studených pokrmů v prostoru kontrolovaného zařízení, včetně uvádění pokrmů do oběhu v kontrolované provozovně, a to do doby odstranění závad.

 

Opakovanou kontrolou provozovny dne 7. 6. 2018 hygienici zjistili, že nařízené opatření bylo prokazatelně splněno, kontrolovaná osoba projevila součinnost a odstranila zjištěné nedostatky. Kontrolované osobě byla uložena finanční sankce.

 

 

Zpracoval: odbor hygieny výživy a PBU    

Zpracováno: 4. 7. 2018