Kontrola restaurace v Hotelu Jesenice odhalila závažné nedostatky

Středočeští hygienici z územního pracoviště Rakovník provedli dne 21. 6. 2018 kontrolu v provozovně stravovacích služeb Hotel Jesenice, umístěné na adrese U Velkého rybníka, 270 33 Jesenice. Kontrolovaná osoba LIONS – školicí středisko Nesuchyně, s.r.o., IČO: 28510046

 

Restaurace nabízí celodenní stravování pro ubytované hosty a pro návštěvníky hotelu.

 

Kontrolou zjištěné nedostatky se týkaly zejména provozní čistoty, dále pak skladovacích podmínek potravin, hromadění potravinářského odpadu a postupů na zásadách HACCP.

 

V prostoru kuchyně byla znečištěna podlaha, zejména v hůře dostupných místech a pod technologickým vybavením byly napadené zbytky potravin, stará zaschlá špína a viditelná vrstva staré mastnoty. Stejně tak byly znečištěny vnější i vnitřní povrchy provozně-technologického zařízení v kuchyni (varný kotel, pracovní stoly, kontaktní gril, digestoř). V chladicím zařízení v kuchyni byly společně skladovány neslučitelné druhy potravin např. syrové maso, plodová zelenina, vařená rýže. V prostoru, kde se nachází potraviny, docházelo k hromadění potravinářského odpadu.  Dále bylo zjištěno, že provozovatel potravinářského podniku nepostupuje podle stálých postupů založených na zásadách HACCP.

 

Vzhledem k závažným pochybením kontrolované osoby, přistoupili hygienici k nařízení sanitace všech neudržovaných prostor provozovny. Kontrolovaná osoba zařízení vyvinula maximální součinnost a ihned zahájila potřebná nápravná opatření. 

 

Opakovanou kontrolou provedenou dne 22. 6. 2018 bylo hygieniky ověřeno, že nařízené opatření bylo splněno. Za zjištěné závady byla kontrolované osobě uložena finanční sankce.

 

 

Zpracoval: odbor hygieny výživy a PBU    

Zpracováno dne 6. 8. 2018