Kontrola stánkového prodeje občerstvení na akci „Královské stříbření Kutné Hory“

Ve dnech 23. 6. - 24. 6. 2018 se v Kutné Hoře konal již 27. ročník tradiční historické akce Královské stříbření Kutné Hory. Místem konání bylo i v letošním roce okolí chrámu sv. Barbory a zahrady Jezuitské koleje, k vidění zde bylo kromě bohatého programu, velké množství stánků s rozmanitým sortimentem převážně nepotravinářského zboží – dobové tržiště.  

 

Středočeští hygienici v rámci plánovaných kontrol zaměřili dne 23. 6. 2018 svoji pozornost na stánkový prodej občerstvení nabízející langoše, bramboráky, grilované klobásy, hamburgery, halušky, pečenou kýtu, palačinky, vafle, nápoje. Typově se jednalo o plátěné stánky a upravené mobilní přívěsy.

 

Provozovatelé stánků si sami zajišťovali pitnou vodu pro osobní hygienu a na úklid. K přípravě pokrmů byla používána balená voda. Po celou dobu konání akce byly pro návštěvníky k dispozici chemické záchody, pro provozovatele stánků byly vyčleněny jak chemické záchody, tak záchody v pevné budově zahrad Jezuitské koleje. V tomto objektu měli provozovatelé stánků možnost doplňovat pitnou vodu. Organizátor akce průběžně zajišťoval během celého dne odvoz odpadků.

 

Kontroly byly zaměřeny zejména na dodržování podmínek týkajících se způsobu skladování potravin, režimu přípravy a prodeje občerstvení, původu potravin, dodržování zásad osobní a provozní hygieny a zajištění dostupnosti informací o přítomnosti alergenů v nabízených pokrmech a dodržování povinností vyplývajících z protikuřáckého zákona.

 

Provedeno bylo celkem 8 kontrol, z toho ve 2 stáncích byly zjištěny nedostatky, které byly řešeny uložením sankce a napomenutí. Nedostatky se týkaly způsobu skladování potravin, čistoty povrchů zařízení přicházejících do styku s potravinami, zajištění zařízení pro možnost mytí rukou a čištění pracovních nástrojů a zařízení. V ostatních případech byly zjištěny v zásadě drobné závady, které byly odstraněny ještě v průběhu kontroly (např. doplnění prostředků na mytí a osušení rukou – tekuté mýdlo a papírové ručníky, nebo chybějící doklady na potraviny).

 

 

 

Zpracoval: odbor hygieny výživy a PBU

Zpracováno: 16. 7. 2018